NOUL COD PENAL

PARTEA I: PARTEA GENERALA

TITLUL I: Legea penala si limitele ei de aplicare

CAPITOLUL I: Principii generale

Art. 1: Legalitatea incriminarii

(1)Legea penala prevede faptele care constituie infractiuni.

(2)Nicio persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o fapta care nu era prevazuta de legea penala la data cand a fost savarsita.

Art. 2: Legalitatea sanctiunilor de drept penal

(1)Legea penala prevede pedepsele aplicabile si masurile educative ce se pot lua fata de persoanele care au savarsit infractiuni, precum si masurile de siguranta ce se pot lua fata de persoanele care au comis fapte prevazute de legea penala.

(2)Nu se poate aplica o pedeapsa ori nu se poate lua o masura educativa sau o masura de siguranta daca aceasta nu era prevazuta de legea penala la data cand fapta a fost savarsita.

(3)Nicio pedeapsa nu poate fi stabilita si aplicata in afara limitelor generale ale acesteia.

CAPITOLUL II: Aplicarea legii penale

SECTIUNEA 1: Aplicarea legii penale in timp

Art. 3: Activitatea legii penale

Legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare.

Art. 4: Aplicarea legii penale de dezincriminare

Legea penala nu se aplica faptelor savarsite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de legea noua. in acest caz, executarea pedepselor, a masurilor educative si a masurilor de siguranta, pronuntate in baza legii vechi, precum si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte inceteaza prin intrarea in vigoare a legii noi.

Art. 5: Aplicarea legii penale mai favorabile pana la judecarea definitiva a cauzei

(1)In cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si actelor normative ori prevederilor din acestea declarate neconstitutionale, precum si ordonantelor de urgenta aprobate de Parlament cu modificari sau completari ori respinse, daca in timpul cand acestea s-au aflat in vigoare au cuprins dispozitii penale mai favorabile.

Art. 6: Aplicarea legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei

(1)Cand dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea completa a pedepsei inchisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, sanctiunea aplicata, daca depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita, se reduce la acest maxim.

(2)Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiune pe viata si pana la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceeasi fapta numai pedeapsa inchisorii, pedeapsa detentiunii pe viata se inlocuieste cu maximul inchisorii prevazut pentru acea infractiune.

(3)Daca legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuieste cu amenda, fara a se putea depasi maximul special prevazut in legea noua. Tinandu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii.

(4)Masurile educative neexecutate si neprevazute in legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta, daca este mai favorabila.

(5)Cand legea noua este mai favorabila in conditiile alin. (1)-(4), pedepsele complementare si masurile de siguranta neexecutate si neprevazute in legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in continutul si limitele prevazute de aceasta.

(6)Daca legea noua este mai favorabila numai sub aspectul pedepselor complementare sau masurilor de siguranta, acestea se executa in continutul si limitele prevazute de legea noua.

(7)Cand o dispozitie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se tine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozitiilor alin. (1)-(6).

Art. 7: Aplicarea legii penale temporare

(1)Legea penala temporara se aplica infractiunii savarsite in timpul cand era in vigoare, chiar daca fapta nu a fost urmarita sau judecata in acel interval de timp.

(2)Legea penala temporara este legea penala care prevede data iesirii ei din vigoare sau a carei aplicare este limitata prin natura temporara a situatiei care a impus adoptarea sa.

SECTIUNEA 2: Aplicarea legii penale in spatiu

Art. 8: Teritorialitatea legii penale

(1)Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite pe teritoriul Romaniei.

(2)Prin teritoriul Romaniei se intelege intinderea de pamant, marea teritoriala si apele cu solul, subsolul si spatiul aerian, cuprinse intre frontierele de stat.

(3)Prin infractiune savarsita pe teritoriul Romaniei se intelege orice infractiune comisa pe teritoriul aratat in alin. (2) sau pe o nava sub pavilion romanesc ori pe o aeronava inmatriculata in Romania.

(4)Infractiunea se considera savarsita pe teritoriul Romaniei si atunci cand pe acest teritoriu ori pe o nava sub pavilion romanesc sau pe o aeronava inmatriculata in Romania s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar in parte, rezultatul infractiunii.

Art. 9: Personalitatea legii penale

(1)Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean roman sau de o persoana juridica romana, daca pedeapsa prevazuta de legea romana este detentiunea pe viata ori inchisoarea mai mare de 10 ani.

(2)In celelalte cazuri, legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean roman sau de o persoana juridica romana, daca fapta este prevazuta ca infractiune si de legea penala a tarii unde a fost savarsita ori daca a fost comisa intr-un loc care nu este supus jurisdictiei niciunui stat.

(3)Punerea in miscarea a actiunii penale se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla parchetul mai intai sesizat sau, dupa caz, a procurorului general al parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Termenul in care procurorul poate emite autorizarea este de pana la 30 de zile de la data solicitarii autorizarii si poate fi prelungit, in conditiile legii, fara ca durata totala sa depaseasca 180 de zile.

(la data 01-feb-2014 Art. 9, alin. (3) din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 245, punctul 1. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 10: Realitatea legii penale

(1)Legea penala romana se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii de catre un cetatean strain sau o persoana fara cetatenie, contra statului roman, contra unui cetatean roman ori a unei persoane juridice romane.

(2)Punerea in miscare a actiunii penale se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si numai daca fapta nu face obiectul unei proceduri judiciare in statul pe teritoriul caruia s-a comis.

Art. 11: Universalitatea legii penale

(la data 01-feb-2014 Art. 11 din partea I, titlul I, capitolul II, sectiunea 2 a se vedea referinte de aplicare din Art. 237 din titlul III, capitolul I din Legea 187/2012 )

(1)Legea penala romana se aplica si altor infractiuni decat celor prevazute in art. 10, savarsite in afara teritoriului tarii de un cetatean strain sau o persoana fara cetatenie, care se afla de bunavoie pe teritoriul Romaniei, in urmatoarele cazuri:

a)s-a savarsit o infractiune pe care statul roman si-a asumat obligatia sa o reprime in temeiul unui tratat international, indiferent daca este prevazuta sau nu de legea penala a statului pe al carui teritoriu a fost comisa;

b)s-a cerut extradarea sau predarea infractorului si aceasta a fost refuzata.

(2)Dispozitiile alin. (1) lit. b) nu se aplica atunci cand, potrivit legii statului in care s-a savarsit infractiunea, exista o cauza care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal ori executarea pedepsei sau cand pedeapsa a fost executata ori este considerata ca executata.

(3)Cand pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotararilor straine.

Art. 12: Legea penala si tratatele internationale

Dispozitiile art. 8-11 se aplica daca nu se dispune altfel printr-un tratat international la care Romania este parte.

Art. 13: Imunitatea de jurisdictie

Legea penala nu se aplica infractiunilor savarsite de catre reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau de catre alte persoane care, in conformitate cu tratatele internationale, nu sunt supuse jurisdictiei penale a statului roman.

Art. 14: Extradarea

(1)Extradarea poate fi acordata sau solicitata in temeiul unui tratat international la care Romania este parte ori pe baza de reciprocitate, in conditiile legii.

(2)Predarea sau extradarea unei persoane in relatia cu statele membre ale Uniunii Europene se acorda sau se solicita in conditiile legii.

(3)Predarea unei persoane catre un tribunal penal international se acorda in conditiile legii.

TITLUL II: Infractiunea

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 15: Trasaturile esentiale ale infractiunii

(1)Infractiunea este fapta prevazuta de legea penala, savarsita cu vinovatie, nejustificata si imputabila persoanei care a savarsit-o.

(2)Infractiunea este singurul temei al raspunderii penale.

Art. 16: Vinovatia

(1)Fapta constituie infractiune numai daca a fost savarsita cu forma de vinovatie ceruta de legea penala.

(2)Vinovatie exista cand fapta este comisa cu intentie, din culpa sau cu intentie depasita.

(3)Fapta este savarsita cu intentie cand faptuitorul:

a)prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savarsirea acelei fapte;

b)prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui.

(4)Fapta este savarsita din culpa, cand faptuitorul:

a)prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;

b)nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa il prevada.

(5)Exista intentie depasita cand fapta constand intr-o actiune sau inactiune intentionata produce un rezultat mai grav, care se datoreaza culpei faptuitorului.

(6)Fapta constand intr-o actiune sau inactiune constituie infractiune cand este savarsita cu intentie. Fapta comisa din culpa constituie infractiune numai cand legea o prevede in mod expres.

Art. 17: Savarsirea infractiunii comisive prin omisiune

Infractiunea comisiva care presupune producerea unui rezultat se considera savarsita si prin omisiune, cand:

a)exista o obligatie legala sau contractuala de a actiona;

b)autorul omisiunii, printr-o actiune sau inactiune anterioara, a creat pentru valoarea sociala protejata o stare de pericol care a inlesnit producerea rezultatului.

CAPITOLUL II: Cauzele justificative

Art. 18: Dispozitii generale

(1)Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca exista vreuna dintre cauzele justificative prevazute de lege.

(2)Efectul cauzelor justificative se extinde si asupra participantilor.

Art. 19: Legitima aparare

(1)Este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita in legitima aparare.

(2)Este in legitima aparare persoana care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, care pune in pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general, daca apararea este proportionala cu gravitatea atacului.

(3)Se prezuma a fi in legitima aparare, in conditiile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge patrunderea unei persoane intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de aceasta, fara drept, prin violenta, viclenie, efractie sau alte asemenea modalitati nelegale ori in timpul noptii.

Art. 20: Starea de necesitate

(1)Este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita in stare de necesitate.

(2)Este in stare de necesitate persoana care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol imediat si care nu putea fi inlaturat altfel viata, integritatea corporala sau sanatatea sa ori a altei persoane sau un bun important al sau ori al altei persoane sau un interes general, daca urmarile faptei nu sunt vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce in cazul in care pericolul nu era inlaturat.

Art. 21: Exercitarea unui drept sau indeplinirea unei obligatii

(1)Este justificata fapta prevazuta de legea penala constand in exercitarea unui drept recunoscut de lege sau in indeplinirea unei obligatii impuse de lege, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de aceasta.

(2)Este de asemenea justificata fapta prevazuta de legea penala constand in indeplinirea unei obligatii impuse de autoritatea competenta, in forma prevazuta de lege, daca aceasta nu este in mod vadit ilegala.

Art. 22: Consimtamantul persoanei vatamate

(1)Este justificata fapta prevazuta de legea penala savarsita cu consimtamantul persoanei vatamate, daca aceasta putea sa dispuna in mod legal de valoarea sociala lezata sau pusa in pericol.

(2)Consimtamantul persoanei vatamate nu produce efecte in cazul infractiunilor contra vietii, precum si atunci cand legea exclude efectul justificativ al acestuia.

CAPITOLUL III: Cauzele de neimputabilitate

Art. 23: Dispozitii generale

(1)Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca a fost comisa in conditiile vreuneia dintre cauzele de neimputabilitate.

(2)Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participantilor, cu exceptia cazului fortuit.

Art. 24: Constrangerea fizica

Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita din cauza unei constrangeri fizice careia faptuitorul nu i-a putut rezista.

Art. 25: Constrangerea morala

Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita din cauza unei constrangeri morale, exercitata prin amenintare cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia si care nu putea fi inlaturat in alt mod.

Art. 26: Excesul neimputabil

(1)Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita de persoana aflata in stare de legitima aparare, care a depasit, din cauza tulburarii sau temerii, limitele unei aparari proportionale cu gravitatea atacului.

(2)Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita de persoana aflata in stare de necesitate, care nu si-a dat seama, in momentul comiterii faptei, ca pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.

Art. 27: Minoritatea faptuitorului

Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita de un minor, care la data comiterii acesteia nu indeplinea conditiile legale pentru a raspunde penal.

Art. 28: Iresponsabilitatea

Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita de persoana care, in momentul comiterii acesteia, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale ori nu putea sa le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze.

Art. 29: Intoxicatia

Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita de persoana care, in momentul comiterii acesteia, nu putea sa-si dea seama de actiunile sau inactiunile sale ori nu putea sa le controleze, din cauza intoxicarii involuntare cu alcool sau cu alte substante psihoactive.

Art. 30: Eroarea

(1)Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala savarsita de persoana care, in momentul comiterii acesteia, nu cunostea existenta unei stari, situatii ori imprejurari de care depinde caracterul penal al faptei.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si faptelor savarsite din culpa pe care legea penala le pedepseste, numai daca necunoasterea starii, situatiei ori imprejurarii respective nu este ea insasi rezultatul culpei.

(3)Nu constituie circumstanta agravanta sau element circumstantial agravant starea, situatia ori imprejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul savarsirii infractiunii.

(4)Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul necunoasterii unei dispozitii legale extrapenale.

(5)Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savarsita ca urmare a necunoasterii sau cunoasterii gresite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei imprejurari care nu putea fi in niciun fel evitata.

Art. 31: Cazul fortuit

Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala al carei rezultat e consecinta unei imprejurari care nu putea fi prevazuta.

CAPITOLUL IV: Tentativa

Art. 32: Tentativa

(1)Tentativa consta in punerea in executare a intentiei de a savarsi infractiunea, executare care a fost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.

(2)Nu exista tentativa atunci cand imposibilitatea de consumare a infractiunii este consecinta modului cum a fost conceputa executarea.

Art. 33: Pedepsirea tentativei

(1)Tentativa se pedepseste numai cand legea prevede in mod expres aceasta.

(2)Tentativa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata, ale carei limite se reduc la jumatate. Cand pentru infractiunea consumata legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata, iar instanta s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sanctioneaza cu pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.

Art. 34: Desistarea si impiedicarea producerii rezultatului

(1)Nu se pedepseste autorul care, inainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a incunostintat autoritatile de comiterea acesteia, astfel incat consumarea sa poata fi impiedicata, sau a impiedicat el insusi consumarea infractiunii.

(2)Daca actele indeplinite pana in momentul desistarii sau impiedicarii producerii rezultatului constituie o alta infractiune, se aplica pedeapsa pentru aceasta infractiune.

CAPITOLUL V: Unitatea si pluralitatea de infractiuni

Art. 35: Unitatea infractiunii continuate si a celei complexe

(1)Infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii si impotriva aceluiasi subiect pasiv, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.

(la data 01-feb-2014 Art. 35, alin. (1) din partea I, titlul II, capitolul V a se vedea referinte de aplicare din Art. 238 din titlul III, capitolul I din Legea 187/2012 )

(2)Infractiunea este complexa cand in continutul sau intra, ca element constitutiv sau ca element circumstantial agravant, o actiune sau o inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prevazuta de legea penala.

Art. 36: Pedeapsa pentru infractiunea continuata si infractiunea complexa

(1)Infractiunea continuata se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani in cazul pedepsei inchisorii, respectiv cu cel mult o treime in cazul pedepsei amenzii.

(2)Infractiunea complexa se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune.

(3)Infractiunea complexa savarsita cu intentie depasita, daca s-a produs numai rezultatul mai grav al actiunii secundare, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea complexa consumata.

Art. 37: Recalcularea pedepsei pentru infractiunea continuata sau complexa

Daca cel condamnat definitiv pentru o infractiune continuata sau complexa este judecat ulterior si pentru alte actiuni sau inactiuni care intra in continutul aceleiasi infractiuni, tinandu-se seama de infractiunea savarsita in intregul ei, se stabileste o pedeapsa corespunzatoare, care nu poate fi mai usoara decat cea pronuntata anterior.

Art. 38: Concursul de infractiuni

(1)Exista concurs real de infractiuni cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana, prin actiuni sau inactiuni distincte, inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna din ele. Exista concurs real de infractiuni si atunci cand una dintre infractiuni a fost comisa pentru savarsirea sau ascunderea altei infractiuni.

(2)Exista concurs formal de infractiuni cand o actiune sau o inactiune savarsita de o persoana, din cauza imprejurarilor in care a avut loc sau a urmarilor pe care le-a produs, realizeaza continutul mai multor infractiuni.

Art. 39: Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni

(1)In caz de concurs de infractiuni, se stabileste pedeapsa pentru fiecare infractiune in parte si se aplica pedeapsa, dupa cum urmeaza:

a)cand s-au stabilit o pedeapsa cu detentiune pe viata si una sau mai multe pedepse cu inchisoare ori cu amenda, se aplica pedeapsa detentiunii pe viata;

b)cand s-au stabilit numai pedepse cu inchisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

c)cand s-au stabilit numai pedepse cu amenda, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

d)cand s-au stabilit o pedeapsa cu inchisoare si o pedeapsa cu amenda, se aplica pedeapsa inchisorii, la care se adauga in intregime pedeapsa amenzii;

e)cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoare si mai multe pedepse cu amenda se aplica pedeapsa inchisorii conform lit. b), la care se adauga in intregime pedeapsa amenzii conform lit. c).

(2)Atunci cand s-au stabilit mai multe pedepse cu inchisoarea, daca prin adaugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu inchisoarea stabilite s-ar depasi cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei inchisorii, iar pentru cel putin una dintre infractiunile concurente pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viata.

Art. 40: Contopirea pedepselor pentru infractiuni concurente

(1)Daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infractiune concurenta, se aplica dispozitiile art. 39.

(2)Dispozitiile art. 39 se aplica si in cazul in care, dupa ce o hotarare de condamnare a ramas definitiva, se constata ca cel condamnat mai suferise o condamnare definitiva pentru o infractiune concurenta.

(3)Daca infractorul a executat integral sau partial pedeapsa aplicata prin hotararea anterioara, ceea ce s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infractiunile concurente.

(4)Dispozitiile privitoare la aplicarea pedepsei in caz de concurs de infractiuni se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii.

(5)In cazul contopirii pedepselor conform alin. (1)-(4) se tine seama si de pedeapsa aplicata printr-o hotarare de condamnare pronuntata in strainatate, pentru o infractiune concurenta, daca hotararea de condamnare a fost recunoscuta potrivit legii.

Art. 41: Recidiva

(1)Exista recidiva cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare la pedeapsa inchisorii mai mare de un an si pana la reabilitare sau implinirea termenului de reabilitare, condamnatul savarseste din nou o infractiune cu intentie sau cu intentie depasita, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de un an sau mai mare.

(2)Exista recidiva si in cazul in care una dintre pedepsele prevazute in alin. (1) este detentiunea pe viata.

(3)Pentru stabilirea starii de recidiva se tine seama si de hotararea de condamnare pronuntata in strainatate, pentru o fapta prevazuta si de legea penala romana, daca hotararea de condamnare a fost recunoscuta potrivit legii.

Art. 42: Condamnari care nu atrag starea de recidiva

La stabilirea starii de recidiva nu se tine seama de hotararile de condamnare privitoare la:

a)faptele care nu mai sunt prevazute de legea penala;

b)infractiunile amnistiate;

c)infractiunile savarsite din culpa.

Art. 43: Pedeapsa in caz de recidiva

(1)Daca inainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata se savarseste o noua infractiune in stare de recidiva, pedeapsa stabilita pentru aceasta se adauga la pedeapsa anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat din aceasta.

(2)Cand inainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata sunt savarsite mai muite infractiuni concurente, dintre care cel putin una se afla in stare de recidiva, pedepsele stabilite se contopesc potrivit dispozitiilor referitoare la concursul de infractiuni, iar pedeapsa rezultata se adauga la pedeapsa anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat din aceasta.

(3)Daca prin insumarea pedepselor in conditiile alin. (1) si alin. (2) s-ar depasi cu mai mult de 10 ani maximul general al pedepsei inchisorii, iar pentru cel putin una dintre infractiunile savarsite pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 20 de ani sau mai mare, in locul pedepselor cu inchisoarea se poate aplica pedeapsa detentiunii pe viata.

(4)Cand pedeapsa anterioara sau pedeapsa stabilita pentru infractiunea savarsita in stare de recidiva este detentiunea pe viata, se va executa pedeapsa detentiunii pe viata.

(5)Daca dupa ce pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata ca executata se savarseste o noua infractiune in stare de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate.

(6)Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pentru noua infractiune si mai inainte ca pedeapsa sa fi fost executata sau considerata ca executata se descopera ca cel condamnat se afla in stare de recidiva, instanta aplica dispozitiile alin. (1)-(5).

(7)Dispozitiile alin. (6) se aplica si in cazul in care condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viata a fost comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii.

Art. 44: Pluralitatea intermediara

(1)Exista pluralitate intermediara de infractiuni cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare si pana la data la care pedeapsa este executata sau considerata ca executata, condamnatul savarseste din nou o infractiune si nu sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru starea de recidiva.

(2)In caz de pluralitate intermediara, pedeapsa pentru noua infractiune si pedeapsa anterioara se contopesc potrivit dispozitiilor de la concursul de infractiuni.

Art. 45: Pedepsele complementare, pedepsele accesorii si masurile de siguranta in caz de pluralitate de infractiuni

(1)Daca pentru una dintre infractiunile savarsite s-a stabilit si o pedeapsa complementara, aceasta se aplica alaturi de pedeapsa principala.

(2)Cand s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natura diferita sau chiar de aceeasi natura, dar cu un continut diferit, acestea se aplica alaturi de pedeapsa principala.

(3)Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut:

a)in caz de concurs de infractiuni sau de pluralitate intermediara se aplica cea mai grea dintre acestea;

b)in caz de recidiva, partea neexecutata din pedeapsa complementara anterioara se adauga la pedeapsa stabilita pentru noua infractiune.

(4)In cazul condamnarilor succesive pentru infractiuni concurente, partea din pedeapsa complementara executata pana la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe langa pedeapsa rezultata.

(5)Daca pe langa pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplica dispozitiile alin. (1)-(3), pedeapsa accesorie rezultata executandu-se pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

(6)Masurile de siguranta de natura diferita sau chiar de aceeasi natura, dar cu un continut diferit, luate in cazul infractiunilor savarsite, se cumuleaza.

(7)Daca s-au luat mai multe masuri de siguranta de aceeasi natura si cu acelasi continut, dar pe durate diferite, se aplica masura de siguranta cu durata cea mai mare. Masurile de siguranta luate conform art. 112 se cumuleaza.

CAPITOLUL VI: Autorul si participantii

Art. 46: Autorul si coautorii

(1)Autor este persoana care savarseste in mod nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala.

(2)Coautori sunt persoanele care savarsesc nemijlocit aceeasi fapta prevazuta de legea penala.

Art. 47: Instigatorul

Instigator este persoana care, cu intentie, determina o alta persoana sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala.

Art. 48: Complicele

(1)Complice este persoana care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.

(2)Este de asemenea complice persoana care promite, inainte sau in timpul savarsirii faptei, ca va tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savarsirea faptei promisiunea nu este indeplinita.

Art. 49: Pedeapsa in cazul participantilor

Coautorul, instigatorul si complicele la o infractiune savarsita cu intentie se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. 74.

Art. 50: Circumstante personale si reale

(1)Circumstantele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se rasfrang asupra celorlalti.

(2)Circumstantele privitoare la fapta se rasfrang asupra autorului si a participantilor numai in masura in care acestia le-au cunoscut sau le-au prevazut.

Art. 51: Impiedicarea savarsirii infractiunii

(1)Participantul nu se pedepseste daca, inainte de descoperirea faptei, denunta savarsirea infractiunii, astfel incat consumarea acesteia sa poata fi impiedicata, sau daca impiedica el insusi consumarea infractiunii.

(2)Daca actele indeplinite pana in momentul denuntarii sau impiedicarii constituie o alta infractiune, participantului i se aplica pedeapsa pentru aceasta infractiune.

Art. 52: Participatia improprie

(1)Savarsirea nemijlocita, cu intentie, de catre o persoana a unei fapte prevazute de legea penala la care, din culpa sau fara vinovatie, contribuie cu acte de executare o alta persoana se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta comisa cu intentie.

(2)Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea din culpa de catre o alta persoana a unei fapte prevazute de legea penala se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta comisa cu intentie.

(3)Determinarea, inlesnirea sau ajutarea in orice mod, cu intentie, la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinovatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune.

(4)Dispozitiile art. 50 si art. 51 se aplica in mod corespunzator.

TITLUL III: Pedepsele

CAPITOLUL I: Categoriile pedepselor

Art. 53: Pedepsele principale

Pedepsele principale sunt:

a)detentiunea pe viata;

b)inchisoarea;

c)amenda.

Art. 54: Pedeapsa accesorie

Pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii unor drepturi, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei privative de libertate.

Art. 55: Pedepsele complementare

Pedepsele complementare sunt:

a)interzicerea exercitarii unor drepturi;

b)degradarea militara;

c)publicarea hotararii de condamnare.

CAPITOLUL II: Pedepsele principale

SECTIUNEA 1: Detentiunea pe viata

Art. 56: Regimul detentiunii pe viata

Detentiunea pe viata consta in privarea de libertate pe durata nedeterminata si se executa potrivit legii privind executarea pedepselor.

Art. 57: Neaplicarea detentiunii pe viata

Daca la data pronuntarii hotararii de condamnare inculpatul a implinit varsta de 65 de ani, in locul detentiunii pe viata i se aplica pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima.

Art. 58: Inlocuirea detentiunii pe viata

In cazul in care cel condamnat la pedeapsa detentiunii pe viata a implinit varsta de 65 de ani in timpul executarii pedepsei, pedeapsa detentiunii pe viata poate fi inlocuita cu pedeapsa inchisorii pe timp de 30 de ani si pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima, daca a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei, a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca, si a facut progrese constante si evidente in vederea reintegrarii sociale.

Art. 59: Calculul pedepsei in cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata

In cazul comutarii sau inlocuirii pedepsei detentiunii pe viata cu pedeapsa inchisorii, perioada de detentiune executata se considera ca parte executata din pedeapsa inchisorii.

SECTIUNEA 2: Inchisoarea

Art. 60: Regimul inchisorii

Inchisoarea consta in privarea de libertate pe durata determinata, cuprinsa intre 15 zile si 30 de ani, si se executa potrivit legii privind executarea pedepselor.

SECTIUNEA 3: Amenda

Art. 61: Stabilirea amenzii

(1)Amenda consta in suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca statului.

(2)Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-amenda, cuprinsa intre 10 lei si 500 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins intre 30 de zile si 400 de zile.

(3)Instanta stabileste numarul zilelor-amenda potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se stabileste tinand seama de situatia materiala a condamnatului si de obligatiile legale ale condamnatului fata de persoanele aflate in intretinerea sa.

(la data 01-feb-2014 Art. 61, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 2. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(4)Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse intre:

a)60 si 180 de zile-amenda, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa amenzii;

b)120 si 240 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii de cel mult doi ani;

c)180 si 300 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani.

(5)Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa prevazuta de lege este numai amenda ori instanta opteaza pentru aplicarea acestei pedepse, limitele speciale ale zilelor-amenda se pot majora cu o treime.

(6)Fractiile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplica limitelor speciale ale zilelor-amenda prevazute in alin. (4) si alin. (5).

Art. 62: Amenda care insoteste pedeapsa inchisorii

(1)Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, pe langa pedeapsa inchisorii, se poate aplica si pedeapsa amenzii.

(2)Limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute in art. 61 alin. (4) lit. b) si lit. c) se determina in raport de durata pedepsei inchisorii stabilite de instanta si nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei.

(3)La stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile-amenda se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.

Art. 63: Inlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii

(1)Daca persoana condamnata, cu rea-credinta, nu executa pedeapsa amenzii, in tot sau in parte, numarul zilelor-amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare.

(2)Daca amenda neexecutata a insotit pedeapsa inchisorii, numarul zilelor-amenda neexecutate se inlocuieste cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare, care se adauga la pedeapsa inchisorii, pedeapsa astfel rezultata fiind considerata o singura pedeapsa.

(3)In cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii, in conditiile alin. (1) si alin. (2), unei zile-amenda ii corespunde o zi de inchisoare.

Art. 64: Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii

(1)In cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executata in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimtamantul acesteia, instanta inlocuieste obligatia de plata a amenzii neexecutate cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Unei zile-amenda ii corespunde o zi de munca in folosul comunitatii.

(2)Daca amenda inlocuita conform dispozitiilor alin. (1) a insotit pedeapsa inchisorii, obligatia de munca in folosul comunitatii se executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

(3)Coordonarea executarii obligatiei de munca in folosul comunitatii se face de serviciul de probatiune.

(4)Executarea muncii in folosul comunitatii dispusa in conditiile alin. (1) inceteaza prin plata amenzii corespunzatoare zilelor-amenda ramase neexecutate.

(5)Instanta inlocuieste zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii cu un numar corespunzator de zile cu inchisoare, daca:

a)persoana condamnata nu executa obligatia de munca in folosul comunitatii in conditiile stabilite de instanta;

b)persoana condamnata savarseste o noua infractiune descoperita inainte de executarea integrala a obligatiei de munca in folosul comunitatii. Zilele-amenda neexecutate prin munca in folosul comunitatii la data condamnarii definitive pentru noua infractiune, inlocuite cu inchisoarea, se adauga la pedeapsa pentru noua infractiune.

(la data 01-feb-2014 Art. 64, alin. (5), litera B. din partea I, titlul III, capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 3. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(6)Daca persoana condamnata, aflata in situatia prevazuta in alin. (1), nu isi da consimtamantul la prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, amenda neexecutata se inlocuieste cu pedeapsa inchisorii conform art. 63.

CAPITOLUL III: Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare

SECTIUNEA 1: Pedeapsa accesorie

Art. 65: Continutul si modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1)Pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) si d)-o), a caror exercitare a fost interzisa de instanta ca pedeapsa complementara.

(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)In cazul detentiunii pe viata, pedeapsa accesorie consta in interzicerea de catre instanta a exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a)-o) sau a unora dintre acestea.

(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (2) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(3)Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii unor drepturi se executa din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata.

(4)In cazul detentiunii pe viata, pedeapsa accesorie avand continutul prevazut la art. 66 alin. (1) lit. c) se pune in executare la data liberarii conditionate sau dupa ce pedeapsa a fost considerata ca executata.

(la data 01-feb-2014 Art. 65, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul III, sectiunea 1 modificat de Art. 245, punctul 4. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

SECTIUNEA 2: Pedepsele complementare

Art. 66: Continutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1)Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi consta in interzicerea exercitarii, pe o perioada de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre urmatoarele drepturi:

a)dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice;

b)dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat;

c)dreptul strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei;

d)dreptul de a alege;

e)drepturile parintesti;

f)dreptul de a fi tutore sau curator;

g)dreptul de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii;

h)dreptul de a detine, purta si folosi orice categorie de arme;

i)dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanta;

j)dreptul de a parasi teritoriul Romaniei;

k)dreptul de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public;

l)dreptul de a se afla in anumite localitati stabilite de instanta;

m)dreptul de a se afla in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;

n)dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori de a se apropia de acestea;

o)dreptul de a se apropia de locuinta, locul de munca, scoala sau alte locuri unde victima desfasoara activitati sociale, in conditiile stabilite de instanta de judecata.

(2)Cand legea prevede interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica, instanta dispune interzicerea exercitarii drepturilor prevazute in alin. (1) lit. a) si lit. b).

(3)Interzicerea exercitarii drepturilor prevazute in alin. (1) lit. a) si lit. b) se dispune cumulativ.

(4)Pedeapsa prevazuta in alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci cand exista motive intemeiate de a crede ca viata persoanei expulzate este pusa in pericol ori ca persoana va fi supusa la tortura sau alte tratamente inumane ori degradante in statul in care urmeaza a fi expulzata.

(5)Cand dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevazute in alin. (1) lit. n) si lit. o), instanta individualizeaza in concret continutul acestei pedepse, tinand seama de imprejurarile cauzei.

Art. 67: Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1)Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa principala stabilita este inchisoarea sau amenda si instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara.

(2)Aplicarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa pentru infractiunea savarsita.

(3)Interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei nu se aplica in cazul in care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Art. 68: Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi

(1)Executarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi incepe:

a)de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la pedeapsa amenzii;

b)de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

c)dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate.

(2)In cazul in care s-a dispus liberarea conditionata, interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei se executa la data liberarii.

(3)Daca se dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau inlocuirea pedepsei amenzii cu inchisoarea, pentru alte motive decat savarsirea unei noi infractiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data revocarii sau inlocuirii se va executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

Art. 69: Degradarea militara

(1)Pedeapsa complementara a degradarii militare consta in pierderea gradului si a dreptului de a purta uniforma de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

(2)Degradarea militara se aplica in mod obligatoriu condamnatilor militari in activitate, in rezerva sau in retragere, daca pedeapsa principala aplicata este inchisoarea mai mare de 10 ani sau detentiunea pe viata.

(3)Degradarea militara poate fi aplicata condamnatilor militari in activitate, in rezerva sau in retragere pentru infractiuni savarsite cu intentie, daca pedeapsa principala aplicata este inchisoarea de cel putin 5 ani si de cel mult 10 ani.

Art. 70: Publicarea hotararii definitive de condamnare

(1)Publicarea hotararii definitive de condamnare se poate dispune cand, tinand seama de natura si gravitatea infractiunii, imprejurarile cauzei si persoana condamnatului, instanta apreciaza ca publicarea va contribui la prevenirea savarsirii altor asemenea infractiuni.

(2)Hotararea de condamnare se publica in extras, in forma stabilita de instanta, intr-un cotidian local sau national, o singura data.

(3)Publicarea hotararii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fara a se dezvalui identitatea altor persoane.

CAPITOLUL IV: Calculul duratei pedepselor

Art. 71: Durata executarii

(1)Durata executarii pedepsei privative de libertate se socoteste din ziua in care condamnatul a inceput executarea hotararii definitive de condamnare.

(2)Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii.

(3)Perioada in care condamnatul, in cursul executarii pedepsei, se afla bolnav in spital intra in durata executarii, in afara de cazul in care si-a provocat in mod voit boala, iar aceasta imprejurare se constata in cursul executarii pedepsei.

(4)Permisiunile de iesire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a pedepselor, intra in durata executarii pedepsei.

Art. 72: Computarea duratei masurilor preventive privative de libertate

(1)Perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei inchisorii pronuntate. Scaderea se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit sau judecat, in acelasi timp ori in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente, chiar daca a fost condamnat pentru o alta fapta decat cea care a determinat dispunerea masurii preventive.

(2)Perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade si in caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin inlaturarea in tot sau in parte a zilelor-amenda.

(3)In cazul amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii, perioada in care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei inchisorii.

Art. 73: Computarea pedepselor si masurilor preventive executate in afara tarii

(1)In cazul infractiunilor savarsite in conditiile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsa, precum si durata masurilor preventive privative de libertate executate in afara teritoriului tarii se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceeasi infractiune in Romania.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul in care pedeapsa executata in afara tarii este amenda.

CAPITOLUL V: Individualizarea pedepselor

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 74: Criteriile generale de individualizare a pedepsei

(1)Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savarsite si cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:

a)imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite;

b)starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita;

c)natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii;

d)motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit;

e)natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f)conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal;

g)nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

(2)Cand pentru infractiunea savarsita legea prevede pedepse alternative, se tine seama de criteriile prevazute in alin. (i) si pentru alegerea uneia dintre acestea.

SECTIUNEA 2: Circumstantele atenuante si circumstantele agravante

Art. 75: Circumstante atenuante

(1)Urmatoarele imprejurari constituie circumstante atenuante legale:

a)savarsirea infractiunii sub stapanirea unei puternice tulburari sau emotii, determinata de o provocare din partea persoanei vatamate, produsa prin violenta, printr-o atingere grava a demnitatii persoanei sau printr-o alta actiune ilicita grava;

b)depasirea limitelor legitimei aparari;

c)depasirea limitelor starii de necesitate.

d)acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infractiune, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, daca faptuitorul nu a mai beneficiat de aceasta circumstanta intr-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanta atenuanta nu se aplica in cazul savarsirii urmatoarelor infractiuni: contra persoanei, de furt calificat, talharie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuziva, infractiuni contra sigurantei publice, infractiuni contra sanatatii publice, infractiuni contra libertatii religioase si respectului datorat persoanelor decedate, contra securitatii nationale, contra capacitatii de lupta a fortelor armate, infractiunilor de genocid, contra umanitatii si de razboi, a infractiunilor privind frontiera de stat a Romaniei, a infractiunilor la legislatia privind prevenirea si combaterea terorismului, a infractiunilor de coruptie, infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, a celor impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a infractiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, a celor privind spalarea banilor, privind activitatile aeronautice civile si cele care pot pune in pericol siguranta zborurilor si securitatea aeronautica, privind protectia martorilor, privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii, a celor privind traficul de organe, tesuturi sau celule de origine umana, privind prevenirea si combaterea pornografiei si a celor la regimul adoptiilor.

(la data 01-feb-2014 Art. 75, alin. (1), litera C. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 2 completat de Art. 245, punctul 5. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)Pot constitui circumstante atenuante judiciare:

a)eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii;

b)imprejurarile legate de fapta comisa, care diminueaza gravitatea infractiunii sau periculozitatea infractorului.

Art. 76: Efectele circumstantelor atenuante

(1)In cazul in care exista circumstante atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc cu o treime.

(2)Daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, in cazul retinerii circumstantelor atenuante se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 20 de ani.

(3)Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor atenuante retinute.

Art. 77: Circumstante agravante

Urmatoarele imprejurari constituie circumstante agravante:

a)savarsirea faptei de trei sau mai multe persoane impreuna;

b)savarsirea infractiunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;

c)savarsirea infractiunii prin metode sau mijloace de natura sa puna in pericol alte persoane ori bunuri;

d)savarsirea infractiunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa impreuna cu un minor;

e)savarsirea infractiunii profitand de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii sau altor cauze;

f)savarsirea infractiunii in stare de intoxicatie voluntara cu alcool sau cu alte substante psihoactive, cand a fost provocata in vederea comiterii infractiunii;

g)savarsirea infractiunii de catre o persoana care a profitat de situatia prilejuita de o calamitate, de starea de asediu sau de starea de urgenta;

h)savarsirea infractiunii pentru motive legate de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel, considerate de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane in raport cu celelalte.

Art. 78: Efectele circumstantelor agravante

(1)In cazul in care exista circumstante agravante, se poate aplica o pedeapsa pana la maximul special. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor pana la 2 ani, care nu poate depasi o treime din acest maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.

(2)Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul circumstantelor agravante retinute.

Art. 79: Concursul intre cauze de atenuare sau de agravare

(1)Cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la tentativa, circumstante atenuante si cazuri speciale de reducere a pedepsei, in aceasta ordine.

(2)Daca sunt incidente doua sau mai multe dispozitii care au ca efect agravarea raspunderii penale, pedeapsa se stabileste prin aplicarea succesiva a dispozitiilor privitoare la circumstante agravante, infractiune continuata, concurs sau recidiva.

(3)Cand in cazul aceleiasi infractiuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei si una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea savarsita se reduc conform alin. (1), dupa care limitele de pedeapsa rezultate se majoreaza conform alin. (2).

SECTIUNEA 3: Renuntarea la aplicarea pedepsei

Art. 80: Conditiile renuntarii la aplicarea pedepsei

(1)Instanta poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a)infractiunea savarsita prezinta o gravitate redusa, avand in vedere natura si intinderea urmarilor produse, mijloacele folosite, modul si imprejurarile in care a fost comisa, motivul si scopul urmarit;

(la data 01-feb-2014 Art. 80, alin. (1), litera A. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 a se vedea referinte de aplicare din Art. 239 din titlul III, capitolul I din Legea 187/2012 )

b)in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecintelor pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

(2)Nu se poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei daca:

a)infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 lit. a) si lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;

b)fata de acelasi infractor s-a mai dispus renuntarea la aplicarea pedepsei in ultimii 2 ani anteriori datei comiterii infractiunii pentru care este judecat;

c)infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor;

d)pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 5 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 80, alin. (2), litera D. din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 6. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(3)In caz de concurs de infractiuni, renuntarea la aplicarea pedepsei se poate dispune daca pentru fiecare infractiune concurenta sunt indeplinite conditiile prevazute in alin. (1) si alin. (2).

Art. 81: Avertismentul

(1)Cand dispune renuntarea la aplicarea pedepsei, instanta aplica infractorului un avertisment.

(2)Avertismentul consta in prezentarea motivelor de fapt care au determinat renuntarea la aplicarea pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni.

(3)In caz de concurs de infractiuni se aplica un singur avertisment.

Art. 82: Anularea si efectele renuntarii la aplicarea pedepsei

(1)Persoana fata de care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei nu este supusa niciunei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita.

(2)Renuntarea la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

(3)Daca in termen de 2 ani de la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus renuntarea la aplicarea pedepsei se descopera ca persoana fata de care s-a luat aceasta masura savarsise anterior ramanerii definitive a hotararii o alta infractiune, pentru care i s-a stabilit o pedeapsa chiar dupa expirarea acestui termen, renuntarea la aplicarea pedepsei se anuleaza si se stabileste pedeapsa pentru infractiunea care a atras initial renuntarea la aplicarea pedepsei, aplicandu-se apoi, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

(la data 01-feb-2014 Art. 82 din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 3 modificat de Art. 245, punctul 7. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

SECTIUNEA 4: Amanarea aplicarii pedepsei

Art. 83: Conditiile amanarii aplicarii pedepsei

(1)Instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a)pedeapsa stabilita, inclusiv in cazul concursului de infractiuni, este amenda sau inchisoarea de cel mult 2 ani;

b)infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 lit. a) si lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;

c)infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;

d)in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

(2)Nu se poate dispune amanarea aplicarii pedepsei daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este de 7 ani sau mai mare sau daca infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.

(3)Amanarea aplicarii pedepsei inchisorii atrage si amanarea aplicarii amenzii care insoteste pedeapsa inchisorii in conditiile art. 62.

(4)Sunt obligatorii prezentarea motivelor care au determinat amanarea aplicarii pedepsei si atentionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

(la data 01-feb-2014 Art. 83, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 8. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 84: Termenul de supraveghere

(1)Termenul de supraveghere este de 2 ani si se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei.

(2)Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin, in conditiile stabilite de instanta.

Art. 85: Masurile de supraveghere si obligatiile

(1)Pe durata termenului de supraveghere, persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a)sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

b)sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c)sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;

d)sa comunice schimbarea locului de munca;

e)sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

(2)Instanta poate impune persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

a)sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;

b)sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 60 de zile, in conditiile stabilite de instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor;

c)sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;

d)sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala;

e)sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea;

f)sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;

g)sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta;

h)sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme;

i)sa nu paraseasca teritoriul Romaniei fara acordul instantei;

j)sa nu ocupe sau sa nu exercite functia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii,

(3)Pentru stabilirea obligatiei prevazute la alin. (2) lit. b), instanta va consulta informatiile puse la dispozitie periodic de catre serviciul de probatiune cu privire la posibilitatile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probatiune si la nivelul institutiilor din comunitate.

(la data 01-feb-2014 Art. 85, alin. (3) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 9. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(4)Cand stabileste obligatia prevazuta la alin. (2) lit. e)-g), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 85, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 4 modificat de Art. 245, punctul 9. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(5)Persoana supravegheata trebuie sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 86: Supravegherea

(1)Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 85 alin. (1) lit. c)- e) se comunica serviciului de probatiune.

(2)Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. a)- c) si alin. (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. d)- j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.

(3)Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. a)- d), intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

(4)Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:

a)au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;

b)persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin;

c)persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 87: Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1)Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse sporite de indreptare.

(2)Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, atunci cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 88: Revocarea amanarii aplicarii pedepsei

(1)Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei.

(2)In cazul cand, pana la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei, afara de cazul cand persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca.

(3)Daca dupa amanarea aplicarii pedepsei persoana supravegheata a savarsit o noua infractiune, cu intentie sau intentie depasita, descoperita in termenul de supraveghere, pentru care s-a pronuntat o condamnare chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca amanarea si dispune aplicarea si executarea pedepsei. Pedeapsa aplicata ca urmare a revocarii amanarii si pedeapsa pentru noua infractiune se calculeaza conform dispozitiilor privitoare la concursul de infractiuni.

(4)Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate mentine sau revoca amanarea aplicarii pedepsei. in cazul revocarii, dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 89: Anularea amanarii aplicarii pedepsei

(1)Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus amanarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, amanarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

(2)In caz de concurs de infractiuni, instanta poate dispune amanarea aplicarii pedepsei rezultante daca sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 83. Daca se dispune amanarea aplicarii pedepsei, termenul de supraveghere se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior amanarea aplicarii pedepsei.

Art. 90: Efectele amanarii aplicarii pedepsei

(1)Persoanei fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei nu i se mai aplica pedeapsa si nu este supusa niciunei decaderi, interdictii sau incapacitati ce ar putea decurge din infractiunea savarsita, daca nu a savarsit din nou o infractiune pana la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea amanarii si nu s-a descoperit o cauza de anulare.

(2)Amanarea aplicarii pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotarare.

SECTIUNEA 5: Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 91: Conditiile suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1)Instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

a)pedeapsa aplicata, inclusiv in caz de concurs de infractiuni, este inchisoarea de cel mult 3 ani;

b)infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a implinit termenul de reabilitare;

c)infractorul si-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii;

d)in raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savarsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta si, chiar fara executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infractiuni, insa este necesara supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

(2)Cand pedeapsa inchisorii este insotita de pedeapsa amenzii aplicate in conditiile art. 62, amenda se executa chiar daca executarea pedepsei inchisorii a fost suspendata sub supraveghere.

(3)Nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, daca:

a)pedeapsa aplicata este numai amenda;

b)aplicarea pedepsei a fost initial amanata, dar ulterior amanarea a fost revocata;

c)infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a incercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii si tragerii la raspundere penala a autorului sau a participantilor.

(4)Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a intemeiat condamnarea, precum si a celor ce au determinat suspendarea executarii pedepsei si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

Art. 92: Termenul de supraveghere

(1)Durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat si este cuprinsa intre 2 si 4 ani, fara a putea fi insa mai mica decat durata pedepsei aplicate.

(2)Termenul de supraveghere se calculeaza de la data cand hotararea prin care s-a pronuntat suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a ramas definitiva.

(3)Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere si sa execute obligatiile ce ii revin, in conditiile stabilite de instanta.

Art. 93: Masurile de supraveghere si obligatiile

(1)Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a)sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

b)sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c)sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d)sa comunice schimbarea locului de munca;

e)sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta,

(2)Instanta impune condamnatului sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

a)sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;

b)sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;

c)sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala;

d)sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, fara acordul instantei.

(3)Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada cuprinsa intre 60 si 120 de zile, in conditiile stabilite de instanta, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabileste prin legea de executare a pedepselor.

(4)Pentru stabilirea continutului obligatiei prevazute la alin. (3), instanta va consulta informatiile puse la dispozitie periodic de catre serviciul de probatiune cu privire la posibilitatile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probatiune si la nivelul institutiilor din comunitate.

(la data 01-feb-2014 Art. 93, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 245, punctul 10. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(5)Condamnatul trebuie sa indeplineasca integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 94: Supravegherea condamnatului

(1)Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 93 alin. (1) lit. c)- e) se comunica serviciului de probatiune.

(2)Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 93 alin. (2) lit. a) si lit. b), alin. (3) si alin. (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 93 alin. (2) lit. c) si lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.

(3)Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 93 alin. (2) lit. a) si lit. b), precum si alin. (3) intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

(4)Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:

a)au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;

b)persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin;

c)persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 95: Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1)Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de indreptare.

(2)Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 96: Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1)Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

(2)Daca pana la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul in care persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca.

(3)Daca pedeapsa amenzii care a insotit pedeapsa inchisorii in conditiile art. 62 nu a fost executata si a fost inlocuita cu pedeapsa inchisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) si alin. (6), instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, la care se adauga pedeapsa inchisorii care a inlocuit amenda.

(4)Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savarsit o noua infractiune, descoperita pana la implinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

(5)Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

(6)Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate mentine sau revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. in cazul revocarii, dispozitiile alin. (1), alin. (4) si alin. (5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 97: Anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1)Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai savarsise o infractiune pana la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, suspendarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

(2)In caz de concurs de infractiuni sau pluralitate intermediara, instanta poate dispune suspendarea executarii pedepsei rezultante, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 91. Daca se dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare prin care s-a pronuntat anterior suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Art. 98: Efectele suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1)In cazul in care condamnatul nu a savarsit o noua infractiune descoperita pana la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.

(la data 01-feb-2014 Art. 98, alin. (1) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 5 modificat de Art. 245, punctul 11. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra masurilor de siguranta si a obligatiilor civile prevazute in hotararea de condamnare.

SECTIUNEA 6: Liberarea conditionata

Art. 99: Conditiile liberarii conditionate in cazul detentiunii pe viata

(1)Liberarea conditionata in cazul detentiunii pe viata poate fi dispusa, daca:

a)cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detentiune;

b)cel condamnat a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei;

c)cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca;

d)instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.

(2)Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori daca nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

(3)De la data liberarii conditionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.

Art. 100: Conditiile liberarii conditionate in cazul pedepsei inchisorii

(1)Liberarea conditionata in cazul inchisorii poate fi dispusa, daca:

a)cel condamnat a executat cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani, sau cel putin trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani;

b)cel condamnat se afla in executarea pedepsei in regim semideschis sau deschis;

c)cel condamnat a indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca;

d)instanta are convingerea ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.

(2)In cazul condamnatului care a implinit varsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea conditionata, dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, in cazul inchisorii ce nu depaseste 10 ani, sau a cel putin doua treimi din durata pedepsei, in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in alin. (1) lit. b)-d).

(3)In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. (1) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. in acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin jumatate din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin doua treimi, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.

(4)In calculul fractiunilor de pedeapsa prevazute in alin. (2) se tine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. in acest caz, liberarea conditionata nu poate fi dispusa inainte de executarea efectiva a cel putin o treime din durata pedepsei inchisorii, cand aceasta nu depaseste 10 ani, si a cel putin jumatate, cand pedeapsa este mai mare de 10 ani.

(5)Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite infractiuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obligatiile ce ii revin pe durata termenului de supraveghere.

(6)Intervalul cuprins intre data liberarii conditionate si data implinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.

Art. 101: Masurile de supraveghere si obligatiile

(1)Daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a)sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

b)sa primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;

c)sa anunte, in prealabil, orice schimbare a locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile;

d)sa comunice schimbarea locului de munca;

e)sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

(2)In cazul prevazut in alin. (1), instanta poate impune condamnatului sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

a)sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala;

b)sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate;

c)sa nu paraseasca teritoriul Romaniei;

d)sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;

e)sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori sa nu se apropie de acestea;

f)sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instanta;

g)sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nicio categorie de arme.

(3)Obligatiile prevazute in alin. (2) lit. c)- g) pot fi impuse in masura in care nu au fost aplicate in continutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi.

(4)Cand stabileste obligatia prevazuta la alin. (2) lit. d)-f), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.

(la data 01-feb-2014 Art. 101, alin. (4) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. 245, punctul 12. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(5)Masurile de supraveghere si obligatiile prevazute in alin. (2) lit. a) si lit. b) se executa din momentul acordarii liberarii, pe o perioada egala cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai mult de 2 ani, iar obligatiile prevazute in alin. (2) lit. c)- g) se executa pe toata durata termenului de supraveghere.

(la data 01-feb-2014 Art. 101, alin. (6) din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 abrogat de Art. 245, punctul 13. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 102: Supravegherea condamnatului

(1)Pe durata supravegherii, datele prevazute in art. 101 alin. (1) lit. c)- e) se comunica serviciului de probatiune.

(2)Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. a) si lit. b) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.

(3)Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 101 alin. (2) lit. d) si lit. e) poate fi realizata si printr-un sistem electronic de supraveghere, in conditiile prevazute de legea speciala.

(4)Pe durata supravegherii, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:

a)au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;

b)persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.

Art. 103: Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1)Daca pe durata supravegherii au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului sanse mai mari de reintegrare sociala.

(2)Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 104: Revocarea liberarii conditionate

(1)Daca pe durata supravegherii persoana condamnata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa.

(2)Daca dupa acordarea liberarii cel condamnat a savarsit o noua infractiune, care a fost descoperita in termenul de supraveghere si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca liberarea si dispune executarea restului de pedeapsa. Pedeapsa pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor de la recidiva sau pluralitate intermediara.

(3)Dispozitiile alin. (1) si alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul liberarii conditionate din executarea pedepsei detentiunii pe viata.

Art. 105: Anularea liberarii conditionate

(1)Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai savarsise o infractiune pana la acordarea liberarii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa inchisorii chiar dupa expirarea acestui termen, liberarea se anuleaza, aplicandu-se, dupa caz, dispozitiile privitoare la concursul de infractiuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

(2)In cazul in care, in raport de pedeapsa rezultata, sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 99 sau art. 100, instanta poate acorda liberarea conditionata. Daca s-a dispus liberarea, termenul de supraveghere se calculeaza de la data acordarii primei liberari.

(3)Cand, dupa anulare, instanta dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data anularii liberarii se va executa dupa executarea pedepsei inchisorii.

Art. 106: Efectele liberarii conditionate

In cazul in care condamnatul nu a savarsit o noua infractiune descoperita pana la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea liberarii conditionate si nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.

(la data 01-feb-2014 Art. 106 din partea I, titlul III, capitolul V, sectiunea 6 modificat de Art. 245, punctul 14. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

TITLUL IV: Masurile de siguranta

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 107: Scopul masurilor de siguranta

(1)Masurile de siguranta au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii faptelor prevazute de legea penala.

(2)Masurile de siguranta se iau fata de persoana care a comis o fapta prevazuta de legea penala, nejustificata.

(3)Masurile de siguranta se pot lua si in situatia in care faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa.

Art. 108: Categoriile masurilor de siguranta

Masurile de siguranta sunt:

a)obligarea la tratament medical;

b)internarea medicala;

c)interzicerea ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;

d)confiscarea speciala.

e)confiscarea extinsa.

(la data 22-apr-2012 Art. 108, litera D. din partea I, titlul IV, capitolul I completat de Art. II, punctul 1. din Legea 63/2012 )

CAPITOLUL II: Regimul masurilor de siguranta

Art. 109: Obligarea la tratament medical

(1)Daca faptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocata de consumul cronic de alcool sau de alte substante psihoactive, prezinta pericol pentru societate, poate fi obligat sa urmeze un tratament medical pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol.

(2)Cand persoana fata de care s-a luat aceasta masura nu urmeaza tratamentul, se poate dispune internarea medicala.

(3)Daca persoana obligata la tratament este condamnata la o pedeapsa privativa de libertate, tratamentul se efectueaza si in timpul executarii pedepsei.

Art. 110: Internarea medicala

Cand faptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substante psihoactive sau sufera de o boala infectocontagioasa si prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii intr-o unitate sanitara de specialitate, pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol.

Art. 111: Interzicerea ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii

(1)Cand faptuitorul a savarsit fapta datorita incapacitatii, nepregatirii sau altor cauze care il fac inapt pentru ocuparea unei anumite functii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfasurarea unei alte activitati, se poate lua masura interzicerii exercitarii dreptului de a ocupa acea functie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.

(2)Masura de siguranta poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel putin un an, daca se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au incetat. O noua cerere nu se poate face decat dupa trecerea unui termen de cel putin un an de la data respingerii cererii anterioare.

Art. 112: Confiscarea speciala

(1)Sunt supuse confiscarii speciale:

a)bunurile produse prin savarsirea faptei prevazute de legea penala;

b)bunurile care au fost folosite, in orice mod, sau destinate a fi folosite la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apartinand altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

c)bunurile folosite, imediat dupa savarsirea faptei, pentru a asigura scaparea faptuitorului sau pastrarea folosului ori a produsului obtinut, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apartinand altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

d)bunurile care au fost date pentru a determina savarsirea unei fapte prevazute de legea penala sau pentru a rasplati pe faptuitor;

e)bunurile dobandite prin savarsirea faptei prevazute de legea penala, daca nu sunt restituite persoanei vatamate si in masura in care nu servesc la despagubirea acesteia;

f)bunurile a caror detinere este interzisa de legea penala.

(2)In cazul prevazut in alin. (1) lit. b) si lit. c), daca valoarea bunurilor supuse confiscarii este vadit disproportionata fata de natura si gravitatea faptei, se dispune confiscarea in parte, prin echivalent banesc, tinand seama de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce si de contributia bunului la aceasta. Daca bunurile au fost produse, modificate sau adaptate in scopul savarsirii faptei prevazute de legea penala, se dispune confiscarea lor in intregime.

(3)In cazurile prevazute in alin. (1) lit. b) si lit. c), daca bunurile nu pot fi confiscate, intrucat nu apartin infractorului, iar persoana careia ii apartin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul in bani al acestora, cu aplicarea dispozitiilor alin. (2).

(4)Dispozitiile alin. (1) lit. b) nu se aplica in cazul faptelor savarsite prin presa.

(5)Daca bunurile supuse confiscarii potrivit alin. (1) lit. b)- e) nu se gasesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.

(6)Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea bunurilor supuse confiscarii, precum si bunurile produse de acestea, cu exceptia bunurilor prevazute in alin. (1) lit. b) si lit. c).

Art. 1121: Confiscarea extinsa

(1)Sunt supuse confiscarii si alte bunuri decat cele mentionate la art. 112, in cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni, daca fapta este susceptibila sa ii procure un folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 4 ani sau mai mare:

a)infractiuni privind traficul de droguri si de precursori;

b)infractiuni privind traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile;

c)infractiuni privind frontiera de stat a Romaniei;

d)infractiunea de spalare a banilor;

e)infractiuni din legislatia privind prevenirea si combaterea pornografiei;

f)infractiuni din legislatia privind combaterea terorismului;

g)constituirea unui grup infractional organizat;

h)infractiuni contra patrimoniului;

i)nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive;

j)falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;

k)divulgarea secretului economic, concurenta neloiala, nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export, deturnarea de fonduri, infractiuni privind regimul importului si al exportului, precum si al introducerii si scoaterii din tara de deseuri si reziduuri;

l)infractiuni privind jocurile de noroc;

m)infractiuni de coruptie, infractiunile asimilate acestora, precum si infractiunile impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

n)infractiuni de evaziune fiscala;

o)infractiuni privind regimul vamal;

p)infractiuni de frauda comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice;

q)traficul de organe, tesuturi sau celule de origine umana.

(2)Confiscarea extinsa se dispune daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a)valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit;

b)instanta are convingerea ca bunurile respective provin din activitati infractionale de natura celor prevazute la alin. (1).

(3)Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (2) se va tine seama si de valoarea bunurilor transferate de catre persoana condamnata ori de un tert unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra careia persoana condamnata detine controlul.

(4)Prin bunuri, conform prezentului articol, se intelege si sumele de bani.

(5)La stabilirea diferentei dintre veniturile licite si valoarea bunurilor dobandite se vor avea in vedere valoarea bunurilor la data dobandirii lor si cheltuielile facute de persoana condamnata, membrii familiei acesteia.

(6)Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.

(7)Se confisca, de asemenea, bunurile si banii obtinuti din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscarii, precum si bunurile produse de acestea.

(8)Confiscarea nu poate depasi valoarea bunurilor dobandite in perioada prevazuta la alin. (2), care excedeaza nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

(la data 22-apr-2012 Art. 112 din partea I, titlul IV, capitolul II completat de Art. II, punctul 2. din Legea 63/2012 )

TITLUL V: Minoritatea

CAPITOLUL I: Regimul raspunderii penale a minorului

Art. 113: Limitele raspunderii penale

(1)Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani nu raspunde penal.

(2)Minorul care are varsta intre 14 si 16 ani raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant.

(3)Minorul care a implinit varsta de 16 ani raspunde penal potrivit legii.

Art. 114: Consecintele raspunderii penale

(1)Fata de minorul care, la data savarsirii infractiunii, avea varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani se ia o masura educativa neprivativa de libertate.

(2)Fata de minorul prevazut in alin. (1) se poate lua o masura educativa privativa de libertate in urmatoarele cazuri:

a)daca a mai savarsit o infractiune, pentru care i s-a aplicat o masura educativa ce a fost executata ori a carei executare a inceput inainte de comiterea infractiunii pentru care este judecat;

b)atunci cand pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 7 ani sau mai mare ori detentiunea pe viata.

Art. 115: Masurile educative

(1)Masurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate.

1.Masurile educative neprivative de libertate sunt:

a)stagiul de formare civica;

b)supravegherea;

c)consemnarea la sfarsit de saptamana;

d)asistarea zilnica.

2.Masurile educative privative de libertate sunt:

a)internarea intr-un centru educativ;

b)internarea intr-un centru de detentie.

(2)Alegerea masurii educative care urmeaza sa fie luata fata de minor se face, in conditiile art. 114, potrivit criteriilor prevazute in art. 74.

Art. 116: Referatul de evaluare

(1)In vederea efectuarii evaluarii minorului, potrivit criteriilor prevazute in art. 74, instanta va solicita serviciului de probatiune intocmirea unui referat care va cuprinde si propuneri motivate referitoare la natura si durata programelor de reintegrare sociala pe care minorul ar trebui sa le urmeze, precum si la alte obligatii ce pot fi impuse acestuia de catre instanta.

(2)Referatul de evaluare privind respectarea conditiilor de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse se intocmeste de catre serviciul de probatiune in toate cazurile in care instanta dispune asupra masurii educative ori asupra modificarii sau incetarii executarii obligatiilor impuse, cu exceptia situatiei prevazute la art. 126, cand acesta va fi intocmit de catre centrul educativ ori de detentie.

(la data 01-feb-2014 Art. 116, alin. (2) din partea I, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 15. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

CAPITOLUL II: Regimul masurilor educative neprivative de libertate

Art. 117: Stagiul de formare civica

(1)Masura educativa a stagiului de formare civica consta in obligatia minorului de a participa la un program cu o durata de cel mult 4 luni, pentru a-i ajuta sa inteleaga consecintele legale si sociale la care se expune in cazul savarsirii de infractiuni si pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul sau viitor.

(2)Organizarea, asigurarea participarii si supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civica, se fac sub coordonarea serviciului de probatiune, fara a afecta programul scolar sau profesional al minorului.

Art. 118: Supravegherea

Masura educativa a supravegherii consta in controlarea si indrumarea minorului in cadrul programului sau zilnic, pe o durata cuprinsa intre doua si 6 luni, sub coordonarea serviciului de probatiune, pentru a asigura participarea la cursuri scolare sau de formare profesionala si prevenirea desfasurarii unor activitati sau intrarea in legatura cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de indreptare a acestuia.

Art. 119: Consemnarea la sfarsit de saptamana

(1)Masura educativa a consemnarii la sfarsit de saptamana consta in obligatia minorului de a nu parasi locuinta in zilele de sambata si duminica, pe o durata cuprinsa intre 4 si 12 saptamani, afara de cazul in care, in aceasta perioada, are obligatia de a participa la anumite programe ori de a desfasura anumite activitati impuse de instanta.

(2)Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune.

Art. 120: Asistarea zilnica

(1)Masura educativa a asistarii zilnice consta in obligatia minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probatiune, care contine orarul si conditiile de desfasurare a activitatilor, precum si interdictiile impuse minorului.

(2)Masura educativa a asistarii zilnice se ia pe o durata cuprinsa intre 3 si 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probatiune.

Art. 121: Obligatii ce pot fi impuse minorului

(1)Pe durata executarii masurilor educative neprivative de libertate, instanta poate impune minorului una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

a)sa urmeze un curs de pregatire scolara sau formare profesionala;

b)sa nu depaseasca, fara acordul serviciului de probatiune, limita teritoriala stabilita de instanta;

c)sa nu se afle in anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice, stabilite de instanta;

d)sa nu se apropie si sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participantii la savarsirea infractiunii ori cu alte persoane stabilite de instanta;

e)sa se prezinte la serviciul de probatiune la datele fixate de acesta;

f)sa se supuna masurilor de control, tratament sau ingrijire medicala.

(2)Cand stabileste obligatia prevazuta in alin. (1) lit. d), instanta individualizeaza, in concret, continutul acestei obligatii, tinand seama de imprejurarile cauzei.

(3)Supravegherea executarii obligatiilor impuse de instanta se face sub coordonarea serviciului de probatiune.

(4)Pe durata executarii masurii educative neprivative de libertate, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:

a)au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;

b)persoana supravegheata nu respecta conditiile de executare a masurii educative sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin.

Art. 122: Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1)Daca, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse mai mari de indreptare.

(2)Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.

Art. 123: Prelungirea sau inlocuirea masurilor educative neprivative de libertate

(1)Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse, instanta dispune:

a)prelungirea masurii educative, fara a putea depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta;

b)inlocuirea masurii luate cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;

c)inlocuirea masurii luate cu internarea intr-un centru educativ, in cazul in care, initial, s-a luat masura educativa neprivativa de libertate cea mai severa, pe durata sa maxima.

(2)In cazurile prevazute in alin. (1) lit. a) si lit. b), daca nici de aceasta data nu sunt respectate conditiile de executare a masurii educative sau a obligatiilor impuse, instanta inlocuieste masura educativa neprivativa de libertate cu masura internarii intr-un centru educativ.

(3)Daca minorul aflat in executarea unei masuri educative neprivative de libertate savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta dispune:

a)prelungirea masurii educative luate initial, fara a putea depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta;

b)inlocuirea masurii luate initial cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;

c)inlocuirea masurii luate initial cu o masura educativa privativa de libertate.

(4)In cazurile prevazute in alin. (1) lit. a) si lit. b), precum si in alin. (3) lit. a) si lit. b), instanta poate impune noi obligatii in sarcina minorului ori sporeste conditiile de executare a celor existente.

CAPITOLUL III: Regimul masurilor educative privative de libertate

Art. 124: Internarea intr-un centru educativ

(1)Masura educativa a internarii intr-un centru educativ consta in internarea minorului intr-o institutie specializata in recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregatire scolara si formare profesionala potrivit aptitudinilor sale, precum si programe de reintegrare sociala.

(2)Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa intre unu si 3 ani.

(3)Daca in perioada internarii minorul savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta poate mentine masura internarii intr-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fara a depasi maximul prevazut de lege, sau o poate inlocui cu masura internarii intr-un centru de detentie.

(4)In cazul in care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru insusirea cunostintelor scolare si profesionale si a facut progrese evidente in vederea reintegrarii sociale, dupa executarea a cel putin jumatate din durata internarii, instanta poate dispune:

a)inlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a implinit varsta de 18 ani;

b)liberarea din centrul educativ, daca persoana internata a implinit varsta de 18 ani.

(5)Odata cu inlocuirea sau liberarea instanta impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute in art. 121 pana la implinirea duratei masurii internarii.

(6)Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii asistarii zilnice sau obligatiile impuse, instanta revine asupra inlocuirii sau liberarii si dispune executarea restului ramas neexecutat din durata masurii internarii intr-un centru educativ.

(7)In cazul savarsirii, pana la implinirea duratei internarii, a unei noi infractiuni de catre o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si fata de care s-a dispus inlocuirea masurii internarii intr-un centru educativ cu masura asistarii zilnice, instanta revine asupra inlocuirii si dispune:

a)executarea restului ramas din durata masurii internarii initiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia pana la maximul prevazut de lege;

b)internarea intr-un centru de detentie.

Art. 125: Internarea intr-un centru de detentie

(1)Masura educativa a internarii intr-un centru de detentie consta in internarea minorului intr-o institutie specializata in recuperarea minorilor, cu regim de paza si supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare sociala, precum si programe de pregatire scolara si formare profesionala potrivit aptitudinilor sale.

(2)Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa intre 2 si 5 ani, afara de cazul in care pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detentiunea pe viata, cand internarea se ia pe o perioada cuprinsa intre 5 si 15 ani.

(3)Daca in perioada internarii minorul savarseste o noua infractiune sau este judecat pentru o infractiune concurenta savarsita anterior, instanta prelungeste masura internarii, fara a depasi maximul prevazut in alin. (2), determinat in raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevazute de lege pentru infractiunile savarsite. Din durata masurii educative se scade perioada executata pana la data hotararii.

(4)In cazul in care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru insusirea cunostintelor scolare si profesionale si a facut progrese evidente in vederea reintegrarii sociale, dupa executarea a cel putin jumatate din durata internarii, instanta poate dispune:

a)inlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a implinit varsta de 18 ani;

b)liberarea din centrul de detentie, daca persoana internata a implinit varsta de 18 ani.

(5)Odata cu inlocuirea sau liberarea, instanta impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute in art. 121, pana la implinirea duratei masurii internarii.

(6)Daca minorul nu respecta, cu rea-credinta, conditiile de executare a masurii asistarii zilnice sau obligatiile impuse, instanta revine asupra inlocuirii sau liberarii si dispune executarea restului ramas neexecutat din durata masurii internarii intr-un centru de detentie.

(7)In cazul savarsirii, pana la implinirea duratei internarii, a unei noi infractiuni de catre o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si fata de care s-a dispus inlocuirea masurii internarii intr-un centru de detentie cu masura asistarii zilnice, instanta revine asupra inlocuirii si dispune:

a)executarea restului ramas din durata masurii internarii intr-un centru de detentie;

b)prelungirea duratei acestei internari in conditiile prevazute in alin. (3).

Art. 126: Schimbarea regimului de executare

Daca in cursul executarii unei masuri educative privative de libertate persoana internata, care a implinit varsta de 18 ani, are un comportament prin care influenteaza negativ sau impiedica procesul de recuperare si reintegrare a celorlalte persoane internate, instanta poate dispune continuarea executarii masurii educative intr-un penitenciar.

Art. 127: Calculul duratei masurilor educative

In cazul masurilor educative privative de libertate, dispozitiile art. 71-73 se aplica in mod corespunzator.

CAPITOLUL IV: Dispozitii comune

Art. 128: Efectele cauzelor de atenuare si agravare

In cazul infractiunilor savarsite in timpul minoritatii, cauzele de atenuare si agravare sunt avute in vedere la alegerea masurii educative si produc efecte intre limitele prevazute de lege pentru fiecare masura educativa.

Art. 129: Pluralitatea de infractiuni

(1)In caz de concurs de infractiuni savarsite in timpul minoritatii se stabileste si se ia o singura masura educativa pentru toate faptele, in conditiile art. 114, tinand seama de criteriile prevazute in art. 74.

(2)In cazul savarsirii a doua infractiuni, dintre care una in timpul minoritatii si una dupa majorat, pentru infractiunea comisa in timpul minoritatii se ia o masura educativa, iar pentru infractiunea savarsita dupa majorat se stabileste o pedeapsa, dupa care:

a)daca masura educativa este neprivativa de libertate, se executa numai pedeapsa;

b)daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este inchisoarea, se aplica pedeapsa inchisorii, care se majoreaza cu o durata egala cu cel putin o patrime din durata masurii educative ori din restul ramas neexecutat din aceasta la data savarsirii infractiunii comise dupa majorat;

c)daca pedeapsa aplicata pentru infractiunea savarsita dupa majorat este detentiunea pe viata, se executa numai aceasta pedeapsa;

d)daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este amenda, se executa masura educativa, a carei durata se majoreaza cu cel mult 6 luni, fara a depasi maximul prevazut de lege pentru aceasta.

(3)In cazul prevazut in alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul savarsirii infractiunii comise dupa majorat pana la data judecarii.

(4)In cazul savarsirii dupa majorat a doua sau mai multor infractiuni concurente se aplica mai intai regulile referitoare la concursul de infractiuni, dupa care se face aplicarea dispozitiilor alin. (2).

(5)Pedeapsa stabilita potrivit dispozitiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amanarii aplicarii pedepsei sau al suspendarii executarii sub supraveghere.

Art. 130: Descoperirea unei infractiuni savarsite in timpul minoritatii

Daca pe durata termenului de supraveghere al amanarii aplicarii pedepsei, al suspendarii sub supraveghere ori al liberarii conditionate se descopera ca persoana supravegheata mai savarsise o infractiune in timpul minoritatii pentru care s-a luat, chiar dupa expirarea acestui termen, o masura educativa privativa de libertate, amanarea, suspendarea sau liberarea se anuleaza, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile art. 129 alin. (2)-(4).

Art. 131: Prescriptia raspunderii penale a minorilor

Termenele de prescriptie a raspunderii penale, prevazute in art. 154, se reduc la jumatate pentru cei care la data savarsirii infractiunii erau minori si se intrerup sau se suspenda in conditiile prevazute de lege pentru majori.

Art. 132: Prescriptia executarii masurilor educative

(1)Masurile educative neprivative de libertate se prescriu intr-un termen de 2 ani de la data ramanerii definitive a hotararii prin care au fost luate.

(2)Masurile educative privative de libertate se prescriu intr-un termen egal cu durata masurii educative luate, dar nu mai putin de 2 ani.

(3)Termenele de prescriptie a executarii masurilor educative se intrerup si se suspenda in conditiile prevazute de lege pentru majori.

(4)In cazul inlocuirii masurilor educative, executarea se prescrie in raport cu masura educativa mai grea si curge de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus inlocuirea.

Art. 133: Efectele masurilor educative

Masurile educative nu atrag interdictii, decaderi sau incapacitati.

Art. 134: Minorul devenit major

(1)Dispozitiile prezentului titlu se aplica si majorilor care, la data savarsirii infractiunii, aveau varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani.

(2)Cand, la data pronuntarii hotararii prin care s-a luat o masura educativa privativa de libertate, infractorul a implinit varsta de 18 ani, instanta, tinand seama de posibilitatile sale de indreptare, de varsta acestuia, precum si de celelalte criterii prevazute in art. 74, poate dispune executarea masurii educative intr-un penitenciar.

TITLUL VI: Raspunderea penala a persoanei juridice

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 135: Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice

(la data 01-feb-2014 Art. 135 din partea I, titlul VI, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 240 din titlul III, capitolul I din Legea 187/2012 )

(1)Persoana juridica, cu exceptia statului si a autoritatilor publice, raspunde penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice.

(2)Institutiile publice nu raspund penal pentru infractiunile savarsite in exercitarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat.

(3)Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit la savarsirea aceleiasi fapte.

Art. 136: Pedepsele aplicabile persoanei juridice

(1)Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale si complementare.

(2)Pedeapsa principala este amenda.

(3)Pedepsele complementare sunt:

a)dizolvarea persoanei juridice;

b)suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;

c)inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;

d)interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la unu la 3 ani;

e)plasarea sub supraveghere judiciara;

f)afisarea sau publicarea hotararii de condamnare.

Art. 137: Stabilirea amenzii pentru persoana juridica

(1)Amenda consta in suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca statului.

(2)Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-amenda, cuprinsa intre 100 si 5.000 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins intre 30 de zile si 600 de zile.

(3)Instanta stabileste numarul zilelor-amenda tinand cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se determina tinand seama de cifra de afaceri, in cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial in cazul altor persoane juridice, precum si de celelalte obligatii ale persoanei juridice.

(4)Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse intre:

a)60 si 180 de zile-amenda, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita numai pedeapsa amenzii;

b)120 si 240 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 5 ani, unica sau alternativ cu pedeapsa amenzii;

c)180 si 300 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 10 ani;

d)240 si 420 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii de cel mult 20 de ani;

e)360 si 510 de zile-amenda, cand legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani sau detentiunea pe viata.

(5)Cand prin infractiunea savarsita persoana juridica a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute de lege pentru infractiunea comisa se pot majora cu o treime, fara a se depasi maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.

CAPITOLUL II: Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Art. 138: Aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice

(1)Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cand instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, precum si de imprejurarile cauzei, aceste pedepse sunt necesare.

(2)Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa.

(3)Pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. b)-f) se pot aplica in mod cumulativ.

(4)Executarea pedepselor complementare incepe dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

Art. 139: Dizolvarea persoanei juridice

(1)Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica atunci cand:

a)persoana juridica a fost constituita in scopul savarsirii de infractiuni;

b)obiectul sau de activitate a fost deturnat in scopul comiterii de infractiuni, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 3 ani.

(2)In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. b) – e), instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.

(la data 01-feb-2014 Art. 139, alin. (3) din partea I, titlul VI, capitolul II abrogat de Art. 245, punctul 16. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 140: Suspendarea activitatii persoanei juridice

(1)Pedeapsa complementara a suspendarii activitatii persoanei juridice consta in interzicerea desfasurarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice in realizarea careia a fost savarsita infractiunea,

(2)In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. f), instanta dispune suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pana la punerea in executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.

(3)Daca pana la implinirea termenului prevazut in alin. (2) pedeapsa complementara nu a fost pusa in executare, instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.

Art. 141: Neaplicarea dizolvarii sau suspendarii activitatii persoanei juridice

(1)Pedepsele complementare prevazute in art. 136 alin. (3) lit. a) si lit. b) nu pot fi aplicate institutiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii.

(2)Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

Art. 142: Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

(1)Pedeapsa complementara a inchiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice consta in inchiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru apartinand persoanei juridice cu scop lucrativ, in care s-a desfasurat activitatea in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.

(2)Dispozitiile alin. (1) nu se aplica persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

Art. 143: Interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice

Pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice consta in interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prevazute de lege.

Art. 144: Plasarea sub supraveghere judiciara

(1)Pedeapsa complementara a plasarii sub supraveghere judiciara presupune desfasurarea sub supravegherea unui mandatar judiciar a activitatii care a ocazionat comiterea infractiunii, pe o perioada de la un an la 3 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 144, alin. (1) din partea I, titlul VI, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 17. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)Mandatarul judiciar are obligatia de a sesiza instanta atunci cand constata ca persoana juridica nu a luat masurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infractiuni. In cazul in care instanta constata ca sesizarea este intemeiata, dispune inlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevazuta la art. 140.

(la data 01-feb-2014 Art. 144, alin. (2) din partea I, titlul VI, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 17. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(3)Plasarea sub supraveghere judiciara nu se aplica in cazul persoanelor juridice mentionate in art. 141.

Art. 145: Afisarea sau publicarea hotararii de condamnare

(1)Afisarea hotararii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.

(2)Prin afisarea sau publicarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea altor persoane.

(3)Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.

(4)Publicarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta.

(5)Daca publicarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala, instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul publicarii prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depasi 3 luni.

CAPITOLUL III: Dispozitii comune

Art. 146: Recidiva in cazul persoanei juridice

(1)Exista recidiva pentru persoana juridica atunci cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare si pana la reabilitare, persoana juridica savarseste din nou o infractiune, cu intentie sau cu intentie depasita.

(2)In caz de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua infractiune se majoreaza cu jumatate, fara a depasi maximul general al pedepsei amenzii.

(3)Daca amenda anterioara nu a fost executata, in tot sau in parte, amenda stabilita pentru noua infractiune, potrivit alin. (2), se adauga la pedeapsa anterioara sau la restul ramas neexecutat din aceasta.

(4)Dispozitiile art. 42 se aplica in mod corespunzator.

Art. 147: Atenuarea si agravarea raspunderii penale a persoanei juridice

(1)In caz de concurs de infractiuni, de pluralitate intermediara sau de cauze de atenuare ori agravare a raspunderii penale, persoanei juridice i se aplica regimul amenzii prevazut de lege pentru persoana fizica.

(2)In caz de pluralitate de infractiuni, pedepsele complementare de natura diferita, cu exceptia dizolvarii, sau cele de aceeasi natura, dar cu continut diferit, se cumuleaza, iar dintre pedepsele complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut se aplica cea mai grea,

(3)In caz de pluralitate de infractiuni, masurile de siguranta luate conform art. 112 se cumuleaza.

Art. 148: Prescriptia raspunderii penale

Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie in conditiile prevazute de lege pentru persoana fizica, dispozitiile art. 153-156 aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 149: Prescriptia executarii pedepsei

(1)Termenul de prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.

(2)Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.

(3)Dispozitiile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 si art. 164 se aplica in mod corespunzator.

Art. 150: Reabilitarea persoanei juridice

Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca, in decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementara a fost executata sau considerata ca executata, aceasta nu a mai savarsit nicio alta infractiune.

Art. 151: Efectele comasarii si divizarii persoanei juridice

(1)In cazul pierderii personalitatii juridice prin fuziune, absorbtie sau divizare intervenita dupa comiterea infractiunii /raspunderea penala si consecintele acesteia se vor angaja:

a)in sarcina persoanei juridice create prin fuziune;

b)in sarcina persoanei juridice absorbante;

c)in sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobandit fractiuni din patrimoniul persoanei divizate.

(2)In cazul prevazut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va tine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infractiunea, precum si de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisa fiecarei persoane juridice participante la operatiune.

TITLUL VII: Cauzele care inlatura raspunderea penala

Art. 152: Efectele amnistiei

(1)Amnistia inlatura raspunderea penala pentru infractiunea savarsita. Daca intervine dupa condamnare, ea inlatura si executarea pedepsei pronuntate, precum si celelalte consecinte ale condamnarii. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie.

(2)Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguranta si asupra drepturilor persoanei vatamate.

Art. 153: Prescriptia raspunderii penale

(1)Prescriptia inlatura raspunderea penala.

(2)Prescriptia nu inlatura raspunderea penala in cazul:

a)infractiunilor de genocid, contra umanitatii si de razboi, indiferent de data la care au fost comise;

b)infractiunilor prevazute la art. 188 si 189 si al infractiunilor intentionate urmate de moartea victimei.

(la data 01-feb-2014 Art. 153, alin. (2) din partea I, titlul VII modificat de Art. II, punctul 1. din Legea 27/2012 )

(3)Prescriptia nu inlatura raspunderea penala nici in cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) lit. b) pentru care nu s-a implinit termenul de prescriptie, generala sau speciala, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii.

(la data 01-feb-2014 Art. 153, alin. (2) din partea I, titlul VII completat de Art. II, punctul 2. din Legea 27/2012 )

Art. 154: Termenele de prescriptie a raspunderii penale

(1)Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt:

a)15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani;

b)10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani;

c)8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

d)5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani;

e)3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda.

(2)Termenele prevazute in prezentul articol incep sa curga de la data savarsirii infractiunii. in cazul infractiunilor continue termenul curge de la data incetarii actiunii sau inactiunii, in cazul infractiunilor continuate, de la data savarsirii ultimei actiuni sau inactiuni, iar in cazul infractiunilor de obicei, de la data savarsirii ultimului act.

(3)In cazul infractiunilor progresive, termenul de prescriptie a raspunderii penale incepe sa curga de la data savarsirii actiunii sau inactiunii si se calculeaza in raport cu pedeapsa corespunzatoare rezultatului definitiv produs.

(4)In cazul infractiunilor contra libertatii si integritatii sexuale, savarsite fata de un minor, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data la care acesta a devenit major. Daca minorul a decedat inainte de implinirea majoratului, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data decesului.

Art. 155: Intreruperea cursului prescriptiei raspunderii penale

(1)Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza,

(2)Dupa fiecare intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie.

(3)Intreruperea cursului prescriptiei produce efecte fata de toti participantii la infractiune, chiar daca actul de intrerupere priveste numai pe unii dintre ei.

(4)Termenele prevazute la art. 154, daca au fost depasite cu inca o data, vor fi socotite indeplinite oricate intreruperi ar interveni.

(la data 01-feb-2014 Art. 155, alin. (4) din partea I, titlul VII modificat de Art. 245, punctul 18. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(5)Admiterea in principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face sa curga un nou termen de prescriptie a raspunderii penale.

Art. 156: Suspendarea cursului prescriptiei raspunderii penale

(1)Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale este suspendat pe timpul cat o dispozitie legala sau o imprejurare de neprevazut ori de neinlaturat impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau continuarea procesului penal.

(2)Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.

Art. 157: Lipsa plangerii prealabile

(1)In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plangeri inlatura raspunderea penala.

(2)Fapta care a adus o vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca plangerea prealabila s-a facut numai de catre una dintre ele.

(3)Fapta atrage raspunderea penala a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la savarsirea acesteia, chiar daca plangerea prealabila s-a facut numai cu privire la una dintre acestea.

(4)In cazul in care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitatea de exercitiu restransa sau o persoana juridica ce este reprezentata de faptuitor, actiunea penala se poate pune in miscare si din oficiu.

(5)Daca persoana vatamata a decedat sau in cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidata, inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plangerii, actiunea penala poate fi pusa in miscare din oficiu.

Art. 158: Retragerea plangerii prealabile

(1)Retragerea plangerii prealabile poate interveni pana la pronuntarea unei hotarari definitive, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile.

(2)Retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala a persoanei cu privire la care plangerea a fost retrasa.

(3)Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, retragerea plangerii prealabile se face numai de reprezentantii lor legali. in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa, retragerea se face cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege.

(4)In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile, dar actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu in conditiile legii, retragerea plangerii produce efecte numai daca este insusita de procuror.

Art. 159: Impacarea

(1)Impacarea poate interveni in cazul in care punerea in miscare a actiunii penale s-a facut din oficiu, daca legea o prevede in mod expres.

(2)Impacarea inlatura raspunderea penala si stinge actiunea civila.

(3)Impacarea produce efecte numai cu privire la persoanele intre care a intervenit si daca are loc pana la citirea actului de sesizare a instantei.

(4)Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, impacarea se face numai de reprezentantii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exercitiu restransa se pot impaca cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege.

(5)In cazul persoanei juridice, impacarea se realizeaza de reprezentantul sau legal sau conventional ori de catre persoana desemnata in locul acestuia. impacarea intervenita intre persoana juridica ce a savarsit infractiunea si persoana vatamata nu produce efecte fata de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiasi fapte.

(6)In cazul in care infractiunea este savarsita de reprezentantul persoanei juridice vatamate, dispozitiile art. 158 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

TITLUL VIII: Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei

Art. 160: Efectele gratierii

(1)Gratierea are ca efect inlaturarea, in totul sau in parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia in alta mai usoara.

(2)Gratierea nu are efecte asupra pedepselor complementare si masurilor educative neprivative de libertate, in afara de cazul cand se dispune altfel prin actul de gratiere.

(3)Gratierea nu are efect asupra masurilor de siguranta si asupra drepturilor persoanei vatamate.

(4)Gratierea nu are efecte asupra pedepselor a caror executare este suspendata sub supraveghere, in afara de cazul in care se dispune altfel prin actul de gratiere.

Art. 161: Prescriptia executarii pedepsei

(1)Prescriptia inlatura executarea pedepsei principale.

(2)Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale in cazul:

a)infractiunilor de genocid, contra umanitatii si de razboi, indiferent de data la care au fost comise;

b)infractiunilor prevazute la art. 188 si 189 si al infractiunilor intentionate urmate de moartea victimei.

(la data 01-feb-2014 Art. 161, alin. (2) din partea I, titlul VIII modificat de Art. II, punctul 3. din Legea 27/2012 )

(3)Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale nici in cazul infractiunilor prevazute la alin. (2) lit. b) pentru care, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii, nu s-a implinit termenul de prescriptie a executarii.

(la data 01-feb-2014 Art. 161, alin. (2) din partea I, titlul VIII completat de Art. II, punctul 4. din Legea 27/2012 )

Art. 162: Termenele de prescriptie a executarii pedepsei

(1)Termenele de prescriptie a executarii pedepsei pentru persoana fizica sunt:

a)20 de ani, cand pedeapsa care urmeaza a fi executata este detentiunea pe viata sau inchisoarea mai mare de 15 ani;

b)5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, in cazul celorlalte pedepse cu inchisoarea;

c)3 ani, in cazul cand pedeapsa este amenda.

(2)Termenele prevazute in alin. (1) se socotesc de la data cand hotararea de condamnare a ramas definitiva.

(3)In cazul revocarii sau anularii amanarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere ori liberarii conditionate, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare sau anulare a ramas definitiva.

(4)In cazul revocarii liberarii conditionate, in conditiile art. 104 alin. (1), termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand hotararea de revocare a ramas definitiva si se calculeaza in raport cu restul de pedeapsa neexecutat.

(5)In cazul inlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii, termenul de prescriptie curge de la data cand hotararea de inlocuire a ramas definitiva si se calculeaza in raport cu durata pedepsei inchisorii.

(6)Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice si masurile de siguranta nu se prescriu.

(7)Prin pedeapsa ce se executa se intelege pedeapsa stabilita de instanta, tinandu-se cont de cauzele ulterioare de modificare a acesteia.

Art. 163: Intreruperea cursului prescriptiei executarii pedepsei

(1)Cursul termenului de prescriptie a executarii pedepsei se intrerupe prin inceperea executarii pedepsei. Sustragerea de la executare, dupa inceperea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen de prescriptie de la data sustragerii.

(2)Cursul termenului de prescriptie a executarii se intrerupe si prin savarsirea din nou a unei infractiuni.

(3)Cursul termenului de prescriptie a executarii pedepsei amenzii se intrerupe si prin inlocuirea obligatiei de plata a amenzii cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii.

Art. 164: Suspendarea cursului prescriptiei executarii pedepsei

(1)Cursul termenului prescriptiei executarii pedepsei este suspendat in cazurile si conditiile prevazute in Codul de procedura penala.

(2)Prescriptia isi reia cursul din ziua in care a incetat cauza de suspendare.

TITLUL IX: Cauzele care inlatura consecintele condamnarii

Art. 165: Reabilitarea de drept

Reabilitarea are loc de drept in cazul condamnarii la pedeapsa amenzii, la pedeapsa inchisorii care nu depaseste 2 ani sau la pedeapsa inchisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere, daca in decurs de 3 ani condamnatul nu a savarsit o alta infractiune.

Art. 166: Reabilitarea judecatoreasca

(1)Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanta, dupa implinirea urmatoarelor termene:

a)4 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depaseste 5 ani;

b)5 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

c)7 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani sau in cazul pedepsei detentiunii pe viata, comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii;

d)10 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa detentiunii pe viata, considerata executata ca urmare a gratierii, a implinirii termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau a liberarii conditionate.

(2)Condamnatul decedat pana la implinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat daca instanta, evaluand comportarea condamnatului pana la deces, apreciaza ca merita acest beneficiu.

Art. 167: Calculul termenului de reabilitare

(1)Termenele prevazute in art. 165 si art. 166 se socotesc de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris.

(2)Pentru cei condamnati la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata integral sau executarea ei s-a stins in orice alt mod.

(3)In caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere, daca la acea data hotararea de condamnare era definitiva, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, daca actul de gratiere se refera la infractiuni in curs de judecata.

(4)In caz de suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei, termenul curge de la data implinirii termenului de supraveghere.

(5)In cazul condamnarilor succesive, termenul de reabilitare se calculeaza in raport cu pedeapsa cea mai grea si curge de la data executarii ultimei pedepse.

Art. 168: Conditiile reabilitarii judecatoresti

Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:

a)nu a savarsit o alta infractiune in intervalul de timp prevazut in art. 166;

b)a achitat integral cheltuielile de judecata si si-a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand acesta dovedeste ca nu a avut posibilitatea sa le indeplineasca sau cand partea civila a renuntat la despagubiri.

Art. 169: Efectele reabilitarii de drept sau judecatoresti

(1)Reabilitarea face sa inceteze decaderile si interdictiile, precum si incapacitatile care rezulta din condamnare.

(2)Reabilitarea nu are ca urmare obligatia de reintegrare in functia din care condamnatul a fost scos in urma condamnarii ori de redare a gradului militar pierdut.

(3)Reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguranta.

Art. 170: Reinnoirea cererii de reabilitare judecatoreasca

(1)In caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o noua cerere decat dupa un termen de un an, care se socoteste de la data respingerii cererii prin hotarare definitiva.

(2)Conditiile prevazute in art. 168 trebuie sa fie indeplinite si pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

(3)Cererea respinsa ca urmare a neindeplinirii unor conditii de forma poate fi reinnoita potrivit Codului de procedura penala.

Art. 171: Anularea reabilitarii

Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata cand, dupa acordarea ei, s-a descoperit ca cel reabilitat mai savarsise o infractiune care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi condus la respingerea cererii de reabilitare.

TITLUL X: Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala

Art. 172: Dispozitii generale

Ori de cate ori legea penala foloseste un termen sau o expresie dintre cele aratate in prezentul titlu, intelesul acesteia este cel prevazut in articolele urmatoare, afara de cazul cand legea penala dispune altfel.

Art. 173: Legea penala

Prin lege penala se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice, ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege.

Art. 174: Savarsirea unei infractiuni

Prin savarsirea unei infractiuni sau comiterea unei infractiuni se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumata sau ca tentativa, precum si participarea la comiterea acestora in calitate de coautor, instigator sau complice.

Art. 175: Functionar public

(1)Functionar public, in sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fara o remuneratie:

a)exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti;

b)exercita o functie de demnitate publica sau o functie publica de orice natura;

c)exercita, singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(la data 01-feb-2014 Art. 175, alin. (1), litera C. din partea I, titlul X modificat de Art. 245, punctul 19. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)De asemenea, este considerata functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public.

Art. 176: Public

Prin termenul public se intelege tot ce priveste autoritatile publice, institutiile publice sau alte persoane juridice care administreaza sau exploateaza bunurile proprietate publica.

Art. 177: Membru de familie

(1)Prin membru de familie se intelege:

a)ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude;

b)sotul;

c)persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc.

(2)Dispozitiile din legea penala privitoare la membru de familie, in limitele prevazute in alin. (1) lit. a), se aplica, in caz de adoptie, si persoanei adoptate ori descendentilor acesteia in raport cu rudele firesti.

Art. 178: Informatii secrete de stat si inscrisuri oficiale

(1)Informatii secrete de stat sunt informatiile clasificate astfel, potrivit legii.

(2)Inscris oficial este orice inscris care emana de la o persoana juridica dintre cele la care se refera art. 176 ori de la persoana prevazuta in art. 175 alin. (2) sau care apartine unor asemenea persoane.

Art. 179: Arme

(1)Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispozitii legale.

(2)Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.

Art. 180: Instrument de plata electronica

Prin instrument de plata electronica se intelege un instrument care permite titularului sa efectueze retrageri de numerar, incarcarea si descarcarea unui instrument de moneda electronica, precum si transferuri de fonduri, altele decat cele ordonate si executate de catre institutii financiare.

Art. 181: Sistem informatic si date informatice

(1)Prin sistem informatic se intelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate in relatie functionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu ajutorul unui program informatic.

(2)Prin date informatice se intelege orice reprezentare a unor fapte, informatii sau concepte intr-o forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic.

Art. 182: Exploatarea unei persoane

Prin exploatarea unei persoane se intelege:

a)supunerea la executarea unei munci sau indeplinirea de servicii, in mod fortat;

b)tinerea in stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;

c)obligarea la practicarea prostitutiei, la manifestari pornografice in vederea producerii si difuzarii de materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala;

d)obligarea la practicarea cersetoriei;

e)prelevarea de organe, tesuturi sau celule de origine umana, in mod ilegal.

(la data 01-feb-2014 Art. 182, litera E. din partea I, titlul X modificat de Art. 245, punctul 20. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 183: Consecinte deosebit de grave

Prin consecinte deosebit de grave se intelege o paguba materiala mai mare de 2.000.000 lei.

Art. 184: Fapta savarsita in public

Fapta se considera savarsita in public atunci cand a fost comisa:

a)intr-un loc care prin natura sau destinatia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este prezenta nicio persoana;

b)in orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fata doua sau mai multe persoane;

c)intr-un loc neaccesibil publicului, insa cu intentia ca fapta sa fie auzita sau vazuta si daca acest rezultat s-a produs fata de doua sau mai multe persoane;

d)intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu exceptia reuniunilor care pot fi considerate ca au caracter de familie, datorita naturii relatiilor dintre persoanele participante.

Art. 185: Timp de razboi

Prin timp de razboi se intelege durata starii de mobilizare a fortelor armate sau durata starii de razboi.

Art. 186: Calculul timpului

(1)La calcularea timpului ziua se socoteste de 24 de ore, saptamana de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga.

(2)Daca limita de pedeapsa este exprimata intr-un termen pe luni care nu este divizibil cu fractia de majorare sau reducere ce ar urma sa se aplice, fractia se va aplica asupra termenului transformat in zile, dupa care durata obtinuta se transforma in luni. in acest caz, luna se socoteste de 30 de zile si se iau in calcul doar zilele intregi rezultate din aplicarea fractiei.

(3)In cazul limitelor de pedeapsa exprimate in ani se aplica in mod corespunzator dispozitiile alin. (2), transformarea facandu-se intre ani si luni.

Art. 187: Pedeapsa prevazuta de lege

Prin pedeapsa prevazuta de lege se intelege pedeapsa prevazuta in textul de lege care incrimineaza fapta savarsita in forma consumata, fara luarea in considerare a cauzelor de reducere sau de majorare a pedepsei.

PARTEA II: PARTEA SPECIALA

TITLUL I: Infractiuni contra persoanei

CAPITOLUL I: Infractiuni contra vietii

Art. 188: Omorul

(1)Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Tentativa se pedepseste.

Art. 189: Omorul calificat

(1)Omorul savarsit in vreuna dintre urmatoarele imprejurari:

a)cu premeditare;

b)din interes material;

c)pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse;

d)pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni;

e)de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune de omor sau o tentativa la infractiunea de omor;

(la data 01-feb-2014 Art. 189, alin. (1), litera E. din partea II, titlul I, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 242 din titlul III, capitolul I din Legea 187/2012 )

f)asupra a doua sau mai multor persoane;

g)asupra unei femei gravide;

h)prin cruzimi,

se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Tentativa se pedepseste.

Art. 190: Uciderea la cererea victimei

Uciderea savarsita la cererea explicita, serioasa, constienta si repetata a victimei care suferea de o boala incurabila sau de o infirmitate grava atestata medical, cauzatoare de suferinte permanente si greu de suportat, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 191: Determinarea sau inlesnirea sinuciderii

(1)Fapta de a determina sau inlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 7 ani.

(2)Cand fapta prevazuta in alin. (1) s-a savarsit fata de un minor cu varsta cuprinsa intre 13 si 18 ani sau fata de o persoana cu discernamant diminuat, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani.

(3)Determinarea sau inlesnirea sinuciderii, savarsita fata de un minor care nu a implinit varsta de 13 ani sau fata de o persoana care nu a putut sa-si dea seama de consecintele actiunilor sau inactiunilor sale ori nu putea sa le controleze, daca sinuciderea a avut loc, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Daca actele de determinare sau inlesnire prevazute in alin. (1)-(3) au fost urmate de o incercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 192: Uciderea din culpa

(1)Uciderea din culpa a unei persoane se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani. Cand incalcarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere constituie prin ea insasi o infractiune se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(3)Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevazute in alin. (1) si alin. (2) se majoreaza cu jumatate.

CAPITOLUL II: Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii

Art. 193: Lovirea sau alte violente

(1)Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la 3 iuni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, a carei gravitate este evaluata prin zile de ingrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 194: Vatamarea corporala

(1)Fapta prevazuta in art. 193, care a cauzat vreuna dintre urmatoarele consecinte:

a)o infirmitate;

b)leziuni traumatice sau afectarea sanatatii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de ingrijiri medicale;

c)un prejudiciu estetic grav si permanent;

d)avortul;

e)punerea in primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii uneia dintre consecintele prevazute in alin. (1) lit. a), lit. b) si lit. c), pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

(3)Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (2) se pedepseste.

Art. 195: Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte

Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 193 si art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani.

Art. 196: Vatamarea corporala din culpa

(1)Fapta prevazuta in art. 193 alin. (2) savarsita din culpa de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Fapta prevazuta in art. 194 alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3)Cand fapta prevazuta in alin. (2) a fost savarsita ca urmare a nerespectarii dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activitati, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(4)Daca urmarile prevazute in alin. (1)-(3) s-au produs fata de doua sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(5)Daca nerespectarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere sau desfasurarea activitatii care a condus la comiterea faptelor prevazute in alin. (1) si alin. (3) constituie prin ea insasi o infractiune se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(6)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 197: Relele tratamente aplicate minorului

Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice persoana in grija careia se afla minorul, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 198: Incaierarea

(1)Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare corporala uneia sau mai multor persoane si nu se cunoaste care dintre participanti a produs urmarile, se aplica tuturor pedeapsa inchisorii de la unu la 5 ani, cu exceptia victimei, care raspunde potrivit alin. (1).

(3)Cand prin fapta savarsita in conditiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani, iar daca s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(4)Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale sau care a incercat sa-i desparta pe altii.

CAPITOLUL III: Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie

Art. 199: Violenta in familie

(1)Daca faptele prevazute in art. 188, art. 189 si art. 193-195 sunt savarsite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu o patrime.

(2)In cazul infractiunilor prevazute in art. 193 si art. 196 savarsite asupra unui membru de familie, actiunea penala poate fi pusa in miscare si din oficiu. impacarea inlatura raspunderea penala.

Art. 200: Uciderea ori vatamarea nou-nascutului savarsita de catre mama

(1)Uciderea copilului nou-nascut imediat dupa nastere, dar nu mai tarziu de 24 de ore, savarsita de catre mama aflata in stare de tulburare psihica se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Daca faptele prevazute in art. 193-195 sunt savarsite asupra copilului nou-nascut imediat dupa nastere, dar nu mai tarziu de 24 de ore, de catre mama aflata in stare de tulburare psihica, limitele speciale ale pedepsei sunt de o luna si, respectiv, 3 ani.

CAPITOLUL IV: Agresiuni asupra fatului

Art. 201: Intreruperea cursului sarcinii

(1)Intreruperea cursului sarcinii savarsita in vreuna dintre urmatoarele imprejurari:

a)in afara institutiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate in acest scop;

b)de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrica-ginecologie si drept de libera practica medicala in aceasta specialitate;

c)daca varsta sarcinii a depasit paisprezece saptamani,

se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Intreruperea cursului sarcinii, savarsita in orice conditii, fara consimtamantul femeii insarcinate, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) s-a cauzat femeii insarcinate o vatamare corporala, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca fapta a avut ca urmare moartea femeii insarcinate, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Cand faptele au fost savarsite de un medic, pe langa pedeapsa inchisorii, se va aplica si interzicerea exercitarii profesiei de medic.

(5)Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste.

(6)Nu constituie infractiune intreruperea cursului sarcinii in scop terapeutic efectuata de un medic de specialitate obstetrica-ginecologie, pana la varsta sarcinii de douazeci si patru de saptamani, sau intreruperea ulterioara a cursului sarcinii, in scop terapeutic, in interesul mamei sau al fatului.

(7)Nu se pedepseste femeia insarcinata care isi intrerupe cursul sarcinii.

Art. 202: Vatamarea fatului

(1)Vatamarea fatului, in timpul nasterii, care a impiedicat instalarea vietii extrauterine se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 7 ani.

(2)Vatamarea fatului, in timpul nasterii, care a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3)Vatamarea fatului in timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4)Vatamarea fatului savarsita in timpul nasterii de catre mama aflata in stare de tulburare psihica se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) si alin. (2), ale carei limite se reduc la jumatate.

(5)Daca faptele prevazute in alin. (1)-(4) au fost savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(6)Nu constituie infractiune faptele prevazute in alin. (1)-(3) savarsite de un medic sau de persoana autorizata sa asiste nasterea sau sa urmareasca sarcina, daca acestea au fost savarsite in cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei si au fost facute in interesul femeii gravide sau al fatului, ca urmare a riscului inerent exercitarii actului medical.

(7)Vatamarea fatului in perioada sarcinii de catre femeia insarcinata nu se pedepseste.

CAPITOLUL V: Infractiuni privind obligatia de asistenta a celor in primejdie

Art. 203: Lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate

(1)Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunta de indata autoritatile de catre cel care a gasit o persoana a carei viata, integritate corporala sau sanatate este in pericol si nu are putinta de a se salva se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Fapta nu constituie infractiune daca, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viata, integritatea corporala sau sanatatea sa.

Art. 204: Impiedicarea ajutorului

Impiedicarea interventiei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent si grav pentru viata, integritatea corporala sau sanatatea acesteia se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL VI: Infractiuni contra libertatii persoanei

Art. 205: Lipsirea de libertate in mod ilegal

(1)Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 7 ani.

(2)Se considera lipsire de libertate si rapirea unei persoane aflate in imposibilitatea de a-si exprima vointa ori de a se apara.

(3)Daca fapta este savarsita:

a)de catre o persoana inarmata;

b)asupra unui minor;

c)punand in pericol sanatatea sau viata victimei, pedeapsa este inchisoarea cuprinsa intre 3 si 10 ani.

(4)Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5)Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1)-(3) se pedepseste.

Art. 206: Amenintarea

(1)Fapta de a ameninta o persoana cu savarsirea unei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare indreptate impotriva sa ori a altei persoane, daca este de natura sa ii produca o stare de temere, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depasi sanctiunea prevazuta de lege pentru infractiunea care a format obiectul amenintarii.

(2)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 207: Santajul

(1)Constrangerea unei persoane sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, in scopul de a dobandi in mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza amenintarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru persoana amenintata ori pentru un membru de familie al acesteia, in scopul prevazut in alin. (1).

(3)Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au fost comise in scopul de a dobandi in mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 208: Hartuirea

(1)Fapta celui care, in mod repetat, urmareste, fara drept sau fara un interes legitim, o persoana ori ii supravegheaza locuinta, locul de munca sau alte locuri frecventate de catre aceasta, cauzandu-i astfel o stare de temere, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

(2)Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicari prin mijloace de transmitere la distanta, care, prin frecventa sau continut, ii cauzeaza o temere unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

CAPITOLUL VII: Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile

Art. 209: Sclavia

Punerea sau tinerea unei persoane in stare de sclavie, precum si traficul de sclavi se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 210: Traficul de persoane

(1)Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane in scopul exploatarii acesteia, savarsita:

a)prin constrangere, rapire, inducere in eroare sau abuz de autoritate;

b)profitand de imposibilitatea de a se apara sau de a-si exprima vointa ori de starea de vadita vulnerabilitate a acelei persoane;

c)prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase in schimbul consimtamantului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Traficul de persoane savarsit de un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani.

(3)Consimtamantul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

(la data 01-feb-2014 Art. 210 din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. 245, punctul 21. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 211: Traficul de minori

(1)Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unui minor, in scopul exploatarii acestuia, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Daca fapta a fost savarsita in conditiile art. 210 alin. (1) sau de catre un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(la data 01-feb-2014 Art. 211, alin. (2) din partea II, titlul I, capitolul VII modificat de Art. 245, punctul 22. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(3)Consimtamantul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 212: Supunerea la munca fortata sau obligatorie

Fapta de a supune o persoana, in alte cazuri decat cele prevazute de dispozitiile legale, la prestarea unei munci impotriva vointei sale sau la o munca obligatorie se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani.

Art. 213: Proxenetismul

(1)Determinarea sau inlesnirea practicarii prostitutiei ori obtinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicarii prostitutiei de catre una sau mai multe persoane se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)In cazul in care determinarea la inceperea sau continuarea practicarii prostitutiei s-a realizat prin constrangere, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Daca faptele sunt savarsite fata de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu jumatate.

(4)Prin practicarea prostitutiei se intelege intretinerea de acte sexuale cu diferite persoane in scopul obtinerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.

Art. 214: Exploatarea cersetoriei

(1)Fapta persoanei care determina un minor sau o persoana cu dizabilitati fizice ori psihice sa apeleze in mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiaza de foioase patrimoniale de pe urma acestei activitati se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Daca fapta este savarsita in urmatoarele imprejurari:

a)de parinte, tutore, curator ori de catre cel care are in ingrijire persoana care cerseste;

b)prin constrangere,

pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 215: Folosirea unui minor in scop de cersetorie

Fapta majorului care, avand capacitatea de a munci, apeleaza in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor material, folosindu-se in acest scop de prezenta unui minor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 216: Folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Fapta de a utiliza serviciile prevazute in art. 182, prestate de o persoana despre care beneficiarul stie ca este victima a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Art. 217: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art. 209-211 si art. 213 alin. (2) se pedepseste.

CAPITOLUL VIII: Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale

Art. 218: Violul

(1)Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise in conditiile alin. (1).

(3)Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand:

a)victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

b)victima este ruda in linie directa, frate sau sora;

c)victima nu a implinit varsta de 16 ani;

d)fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice;

e)fapta a avut ca urmare vatamarea corporala;

f)fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna.

(4)Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5)Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) si alin. (2) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(6)Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1)-(3) se pedepseste.

Art. 219: Agresiunea sexuala

(1)Actul de natura sexuala, altul decat cele prevazute in art. 218, cu o persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara sau de a-si exprima vointa ori profitand de aceasta stare, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand:

a)victima se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

b)victima este ruda in linie directa, frate sau sora;

c)victima nu a implinit varsta de 16 ani;

d)fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice;

e)fapta a avut ca urmare vatamarea corporala;

f)fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna.

(3)Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi,

(4)Daca actele de agresiune sexuala au fost precedate sau urmate de savarsirea actelor sexuale prevazute in art. 218 alin. (1) si alin. (2), fapta constituie viol,

(5)Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(6)Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste.

Art. 220: Actul sexual cu un minor

(1)Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum si orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise cu un minor cu varsta intre 13 si 15 ani se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Fapta prevazuta in alin. (1), savarsita asupra unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Fapta prevazuta in alin. (1), comisa de un major cu un minor cu varsta intre 13 si 18 ani, cand majorul a abuzat de autoritatea ori influenta sa asupra victimei, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Fapta prevazuta in alin. (1)-(3) se sanctioneaza cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, atunci cand:

a)minorul este ruda in linie directa, frate sau sora;

b)minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c)a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice.

(5)Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) nu se sanctioneaza daca diferenta de varsta nu depaseste 3 ani.

Art. 221: Coruperea sexuala a minorilor

(1)Comiterea unui act de natura sexuala, altul decat cel prevazut in art. 220, impotriva unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani, precum si determinarea minorului sa suporte ori sa efectueze un astfel de act se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, atunci cand:

a)minorul este ruda in linie directa, frate sau sora;

b)minorul se afla in ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c)fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice.

(3)Actul sexual de orice natura savarsit de un major in prezenta unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4)Determinarea de catre un majora unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani sa asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibitionist ori la spectacole sau reprezentatii in cadrul carora se comit acte sexuale de orice natura, precum si punerea la dispozitia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(5)Faptele prevazute in alin. (1) nu se sanctioneaza daca diferenta de varsta nu depaseste 3 ani.

Art. 222: Racolarea minorilor in scopuri sexuale

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a implinit varsta de 13 ani sa se intalneasca, in scopul comiterii unui act dintre cele prevazute in art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci cand propunerea a fost facuta prin mijloacele de transmitere la distanta, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 223: Hartuirea sexuala

(1)Pretinderea in mod repetat de favoruri de natura sexuala in cadrul unei relatii de munca sau al unei relatii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa intr-o situatie umilitoare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

CAPITOLUL IX: Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private

Art. 224: Violarea de domiciliu

(1)Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acestea, fara consimtamantul persoanei care le foloseste, ori refuzul de a le parasi la cererea acesteia se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda,

(2)In cazul in care fapta este savarsita de o persoana inarmata, in timpul noptii ori prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 225: Violarea sediului profesional

(1)Patrunderea fara drept, in orice mod, in oricare dintre sediile unde o persoana juridica sau fizica isi desfasoara activitatea profesionala ori refuzul de a le parasi la cererea persoanei indreptatite se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)In cazul in care fapta este savarsita de o persoana inarmata, in timpul noptii ori prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 226: Violarea vietii private

(1)Atingerea adusa vietii private, fara drept, prin fotografierea, captarea sau inregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau inregistrarea audio a unei persoane aflate intr-o locuinta sau incapere ori dependinta tinand de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

(2)Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fara drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevazute in alin. (1), catre o alta persoana sau catre public, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(4)Nu constituie infractiune fapta savarsita:

a)de catre cel care a participat la intalnirea cu persoana vatamata in cadrul careia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, daca justifica un interes legitim;

b)daca persoana vatamata a actionat explicit cu intentia de a fi vazuta ori auzita de faptuitor;

c)daca faptuitorul surprinde savarsirea unei infractiuni sau contribuie la dovedirea savarsirii unei infractiuni;

d)daca surprinde fapte de interes public, care au semnificatie pentru viata comunitatii si a caror divulgare prezinta avantaje publice mai mari decat prejudiciul produs persoanei vatamate.

(5)Plasarea, fara drept, de mijloace tehnice de inregistrare audio sau video, in scopul savarsirii faptelor prevazute in alin. (1) si alin. (2), se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 227: Divulgarea secretului profesional

(1)Divulgarea, fara drept, a unor date sau informatii privind viata privata a unei persoane, de natura sa aduca un prejudiciu unei persoane, de catre acela care a luat cunostinta despre acestea in virtutea profesiei ori functiei si care are obligatia pastrarii confidentialitatii cu privire la aceste date, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

TITLUL II: Infractiuni contra patrimoniului

CAPITOLUL I: Furtul

Art. 228: Furtul

(1)Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Fapta constituie furt si daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detentia legitima a altei persoane.

(3)Se considera bunuri mobile si inscrisurile, energia electrica, precum si orice alt fel de energie care are valoare economica.

Art. 229: Furtul calificat

(1)Furtul savarsit in urmatoarele imprejurari:

a)intr-un mijloc de transport in comun;

b)in timpul noptii;

c)de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

d)prin efractie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase;

e)prin scoaterea din functiune a sistemului de alarma ori de supraveghere, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Daca furtul a fost savarsit in urmatoarele imprejurari:

a)asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural;

b)prin violare de domiciliu sau sediu profesional;

c)de o persoana avand asupra sa o arma, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3)Furtul privind urmatoarele categorii de bunuri:

a)titei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna;

b)componente ale sistemelor de irigatii;

c)componente ale retelelor electrice;

d)un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare in caz de incendiu sau alte situatii de urgenta publica;

e)un mijloc de transport sau orice alt mijloc de interventie la incendiu, la accidente de cale ferata, rutiere, navale sau aeriene ori in caz de dezastru;

f)instalatii de siguranta si dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian si componente ale acestora, precum si componente ale mijloacelor de transport aferente;

g)bunuri prin insusirea carora se pune in pericol siguranta traficului si a persoanelor pe drumurile publice;

h)cabluri, linii, echipamente si instalatii de telecomunicatii, radiocomunicatii, precum si componente de comunicatii, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 230: Furtul in scop de folosinta

(1)Furtul care are ca obiect un vehicul, savarsit in scopul de a-l folosi pe nedrept, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in art. 228 sau art. 229, dupa caz, ale carei limite speciale se reduc cu o treime.

(2)Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza folosirea fara drept a unui terminal de comunicatii al altuia sau folosirea unui terminal de comunicatii racordat fara drept la o retea, daca s-a produs o paguba.

Art. 231: Plangerea prealabila si impacarea

(1)Faptele prevazute in prezentul capitol, savarsite intre membrii de familie de catre un minor in paguba tutorelui ori de catre cel care locuieste impreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de aceasta, se pedepsesc numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(2)In cazul faptelor prevazute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) si c) si art. 230, impacarea inlatura raspunderea penala.

(la data 01-feb-2014 Art. 231 din partea II, titlul II, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 23. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 232: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.

CAPITOLUL II: Talharia si pirateria

Art. 233: Talharia

Furtul savarsit prin intrebuintarea de violente sau amenintari ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si furtul urmat de intrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru inlaturarea urmelor infractiunii ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 234: Talharia calificata

(1)Talharia savarsita in urmatoarele imprejurari:

a)prin folosirea unei arme ori substante explozive, narcotice sau paralizante;

b)prin simularea de calitati oficiale;

c)de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

d)in timpul noptii;

e)intr-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;

f)prin violare de domiciliu sau sediu profesional,

se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Talharia savarsita in conditiile art. 229 alin. (3) se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(la data 01-feb-2014 Art. 234, alin. (2) din partea II, titlul II, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 24. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(3)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza talharia care a avut ca urmare vatamarea corporala.

Art. 235: Pirateria

(1)Furtul comis, prin violenta sau amenintare, de catre o persoana care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate in marea libera, al bunurilor ce se gasesc pe acel vas sau pe o alta nava, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu pedeapsa prevazuta in alin. (1) se sanctioneaza si capturarea unei nave aflate in marea libera sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori esuarea acesteia, in scopul de a-si insusi incarcatura ei sau de a talhari persoanele aflate la bord.

(3)Daca pirateria a avut ca urmare vatamarea corporala, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Exista piraterie si daca fapta s-a comis pe o aeronava sau intre aeronave si nave.

Art. 236: Talharia sau pirateria urmata de moartea victimei

Daca faptele prevazute in art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 237: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art. 233-235 se pedepseste.

CAPITOLUL III: Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii

Art. 238: Abuzul de incredere

(1)Insusirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de catre cel caruia i-a fost incredintat in baza unui titlu si cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 239: Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor

(1)Fapta debitorului de a instraina, ascunde, deteriora sau distruge, in tot sau in parte, valori ori bunuri din patrimoniul sau ori de a invoca acte sau datorii fictive in scopul fraudarii creditorilor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei care, stiind ca nu va putea plati, achizitioneaza bunuri ori servicii producand o paguba creditorului.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 240: Bancruta simpla

(1)Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei, intr-un termen care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut de lege de la aparitia starii de insolventa, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 241: Bancruta frauduloasa

(1)Fapta persoanei care, in frauda creditorilor:

a)falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b)infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate;

c)instraineaza, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 242: Gestiunea frauduloasa

(1)Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Cand fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3)Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) savarsite in scopul de a dobandi un folos patrimonial se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(4)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 243: Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor

(1)Fapta de a nu preda in termen de 10 zile un bun gasit autoritatilor sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al sau se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si insusirea pe nedrept a unui bun mobil ce apartine altuia, ajuns din eroare sau in mod fortuit in posesia faptuitorului, sau nepredarea acestuia in termen de 10 zile din momentul in care a cunoscut ca bunul nu ii apartine.

(3)Impacarea inlatura raspunderea penala.

Art. 244: Inselaciunea

(1)Inducerea in eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasa a unei fapte adevarate, in scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust si daca s-a pricinuit o paguba, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2)Inselaciunea savarsita prin folosirea de nume sau calitati mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(3)Impacarea inlatura raspunderea penala.

Art. 245: Inselaciunea privind asigurarile

(1)Distrugerea, degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare, ascunderea sau instrainarea unui bun asigurat impotriva distrugerii, degradarii, uzurii, pierderii sau furtului, in scopul de a obtine, pentru sine sau pentru altul, suma asigurata, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Fapta persoanei care, in scopul prevazut in alin. (1), simuleaza, isi cauzeaza sau agraveaza leziuni sau vatamari corporale produse de un risc asigurat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3)Impacarea inlatura raspunderea penala.

Art. 246: Deturnarea licitatiilor publice

Fapta de a indeparta, prin constrangere sau corupere, un participant de la o licitatie publica ori intelegerea intre participanti pentru a denatura pretul de adjudecare se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 247: Exploatarea patrimoniala a unei persoane vulnerabile

(1)Fapta creditorului care, cu ocazia darii cu imprumut de bani sau bunuri, profitand de starea de vadita vulnerabilitate a debitorului, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii ori relatiei de dependenta in care debitorul se afla fata de el, il face sa constituie sau sa transmita, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanta de valoare vadit disproportionata fata de aceasta prestatie se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Punerea unei persoane in stare de vadita vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicatii cu alcool sau cu substante psihoactive in scopul de a o determina sa consimta la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanta sau sa renunte la un drept, daca s-a produs o paguba, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 248: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art. 239 alin. (1), art. 241 si art. 244-247 se pedepseste.

CAPITOLUL IV: Fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice

Art. 249: Frauda informatica

Introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, restrictionarea accesului la aceste date ori impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, daca s-a cauzat o paguba unei persoane, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 250: Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos

(1)Efectuarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fara consimtamantul titularului, a unui instrument de plata electronica sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efectuarea uneia dintre operatiunile prevazute in alin. (1), prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

(3)Transmiterea neautorizata catre alta persoana a oricaror date de identificare, in vederea efectuarii uneia dintre operatiunile prevazute in alin. (1), se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 251: Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos

(1)Acceptarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, cunoscand ca este efectuata prin folosirea unui instrument de plata electronica falsificat sau utilizat fara consimtamantul titularului sau, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza acceptarea uneia dintre operatiunile prevazute in alin. (1), cunoscand ca este efectuata prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

Art. 252: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.

CAPITOLUL V: Distrugerea si tulburarea de posesie

Art. 253: Distrugerea

(1)Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Distrugerea unui inscris sub semnatura privata, care apartine in tot sau in parte altei persoane si serveste la dovedirea unui drept de natura patrimoniala, daca prin aceasta s-a produs o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3)Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

(4)Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun, savarsita prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca este de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(5)Dispozitiile prevazute in alin. (3) si alin. (4) se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.

(6)Pentru faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(7)Tentativa faptelor prevazute in alin. (3) si alin. (4) se pedepseste.

Art. 254: Distrugerea calificata

(1)Daca faptele prevazute in art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Dezastrul consta in distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrari, echipamente, instalatii sau componente ale acestora si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea corporala a doua sau mai multor persoane.

Art. 255: Distrugerea din culpa

(1)Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare, din culpa, a unui bun, chiar daca acesta apartine faptuitorului, in cazul in care fapta este savarsita prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si daca este de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Daca faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 256: Tulburarea de posesie

(1)Ocuparea, in intregime sau in parte, fara drept, prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat in posesia altuia se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

TITLUL III: Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat

CAPITOLUL I: Infractiuni contra autoritatii

Art. 257: Ultrajul

(1)Amenintarea savarsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savarsite impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(2)Savarsirea unei infractiuni impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori asupra bunurilor acestuia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(3)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele comise in conditiile alin. (2), daca privesc un membru de familie al functionarului public.

(4)Faptele prevazute in alin. (1)-(3), comise asupra unui politist sau jandarm, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite se majoreaza cu jumatate.

Art. 258: Uzurparea de calitati oficiale

(1)Folosirea fara drept a unei calitati oficiale care implica exercitiul autoritatii de stat, insotita sau urmata de indeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta functionarului public care continua sa exercite o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dupa ce a pierdut acest drept conform legii.

(3)Daca faptele prevazute in alin. (1) sau alin. (2) au fost savarsite de o persoana care poarta, fara drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autoritati publice, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 259: Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri

(1)Sustragerea ori distrugerea unui inscris care se afla in pastrarea ori in detinerea unei persoane dintre cele prevazute in art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Daca fapta este savarsita de un functionar public in exercitarea atributiilor de serviciu, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(3)Tentativa se pedepseste.

Art. 260: Ruperea de sigilii

(1)Inlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Daca fapta a fost savarsita de custode, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 261: Sustragerea de sub sechestru

(1)Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Daca fapta a fost savarsita de custode, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

CAPITOLUL II: Infractiuni privind frontiera de stat

Art. 262: Trecerea frauduloasa a frontierei de stat

(1)intrarea sau iesirea din tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat a Romaniei se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita:

a)in scopul sustragerii de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse ori a unei masuri educative, privative de libertate;

b)de catre un strain declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis in orice mod dreptul de intrare sau de sedere in tara,

pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3)Tentativa se pedepseste.

(4)Fapta prevazuta in alin. (1), savarsita de o victima a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepseste.

Art. 263: Traficul de migranti

(1)Racolarea, indrumarea, calauzirea, transportarea, transferarea sau adapostirea unei persoane, in scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a Romaniei, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Cand fapta a fost savarsita:

a)in scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial;

b)prin mijloace care pun in pericol viata, integritatea sau sanatatea migrantului;

c)prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Tentativa se pedepseste.

Art. 264: Facilitarea sederii ilegale in Romania

(1)Fapta persoanei care faciliteaza, prin orice mijloace, ramanerea ilegala pe teritoriul Romaniei a unei persoane, victima a unei infractiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranti, care nu are cetatenia romana si nici domiciliul in Romania, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. Daca mijlocul folosit constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(2)Cand fapta a fost savarsita:

a)in scopul de a obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial;

b)de catre un functionar public aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Cand faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) sunt savarsite cu privire la un alt strain aflat ilegal pe teritoriul Romaniei, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Art. 265: Sustragerea de la masurile de indepartare de pe teritoriul Romaniei

Sustragerea de la executarea obligatiilor instituite de autoritatile competente, de catre strainul fata de care s-a dispus masura indepartarii de pe teritoriul Romaniei ori a fost dispusa interzicerea dreptului de sedere, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

TITLUL IV: Infractiuni contra infaptuirii justitiei

Art. 266: Nedenuntarea

(1)Fapta persoanei care, luand cunostinta de comiterea unei fapte prevazute de legea penala contra vietii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Nedenuntarea savarsita de un membru de familie nu se pedepseste.

(3)Nu se pedepseste persoana care, inainte de punerea in miscare a actiunii penale impotriva unei persoane pentru savarsirea faptei nedenuntate, incunostinteaza autoritatile competente despre aceasta sau care, chiar dupa punerea in miscare a actiunii penale, a inlesnit tragerea la raspundere penala a autorului sau a participantilor.

Art. 267: Omisiunea sesizarii

(1)Functionarul public care, luand cunostinta de savarsirea unei fapte prevazute de legea penala in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile, omite sesizarea de indata a organelor de urmarire penala se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Cand fapta este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.

Art. 268: Inducerea in eroare a organelor judiciare

(1)Sesizarea penala, facuta prin denunt sau plangere, cu privire la existenta unei fapte prevazute de legea penala ori in legatura cu savarsirea unei asemenea fapte de catre o anumita persoana, cunoscand ca aceasta este nereala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Producerea sau ticluirea de probe nereale, in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3)Nu se pedepseste persoana care a savarsit inducerea in eroare a organelor judiciare, daca declara, inainte de retinerea, arestarea sau de punerea in miscare a actiunii penale impotriva celui fata de care s-a facut denuntul sau plangerea ori s-au produs probele, ca denuntul, plangerea sau probele sunt nereale.

Art. 269: Favorizarea faptuitorului

(1)Ajutorul dat faptuitorului in scopul impiedicarii sau ingreunarii cercetarilor intr-o cauza penala, tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masuri privative de libertate se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2)Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita de autor.

(3)Favorizarea savarsita de un membru de familie nu se pedepseste.

Art. 270: Tainuirea

(1)Primirea, dobandirea, transformarea ori inlesnirea valorificarii unui bun, de catre o persoana care fie a cunoscut, fie a prevazut din imprejurarile concrete ca acesta provine din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, chiar fara a cunoaste natura acesteia, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2)Pedeapsa aplicata tainuitorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita de autor.

(3)Tainuirea savarsita de un membru de familie nu se pedepseste.

Art. 271: Obstructionarea justitiei

(1)Persoana care, fiind avertizata asupra consecintelor faptei sale:

a)impiedica, fara drept, organul de urmarire sau instanta sa efectueze, in conditiile legii, un act procedural;

b)refuza sa puna la dispozitia organului de urmarire penala, instantei sau judecatorului sindic, in tot sau in parte, datele, informatiile, inscrisurile sau bunurile detinute, care i-au fost solicitate in mod explicit, in conditiile legii, in vederea solutionarii unei cauze,

se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul persoanei urmarite sau judecate pentru infractiunea care formeaza obiectul procesului penal.

Art. 272: Influentarea declaratiilor

(1)Incercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrangere ori prin alta fapta cu efect vadit intimidant, savarsita asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, sa nu sesizeze organele de urmarire penala, sa nu dea declaratii, sa isi retraga declaratiile, sa dea declaratii mincinoase ori sa nu prezinte probe, intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura judiciara, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Daca actul de intimidare sau corupere constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(2)Nu constituie infractiune intelegerea patrimoniala dintre infractor si persoana vatamata, intervenita in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangere prealabila sau pentru care intervine impacarea.

Art. 273: Marturia mincinoasa

(1)Fapta martorului care, intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie in legatura cu faptele sau imprejurarile esentiale cu privire la care este intrebat se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Marturia mincinoasa savarsita:

a)de un martor cu identitate protejata ori aflat in Programul de protectie a martorilor;

b)de un investigator sub acoperire;

c)de o persoana care intocmeste un raport de expertiza ori de un interpret;

d)in legatura cu o fapta pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata ori inchisoarea de 10 ani sau mai mare

se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3)Autorul nu se pedepseste daca isi retrage marturia, in cauzele penale inainte de retinere, arestare sau de punerea in miscare a actiunii penale ori in alte cauze inainte de a se fi pronuntat o hotarare sau de a se fi dat o alta solutie, ca urmare a marturiei mincinoase.

Art. 274: Razbunarea pentru ajutorul dat justitiei

Savarsirea unei infractiuni impotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv ca a sesizat organele de urmarire penala, a dat declaratii ori a prezentat probe intr-o cauza penala, civila sau in orice alta procedura dintre cele prevazute in art. 273, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

Art. 275: Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri

(1)Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de proba sau de inscrisuri, in scopul de a impiedica aflarea adevarului intr-o procedura judiciara, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza impiedicarea, in orice alt mod, ca un inscris necesar solutionarii unei cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia, sa ajunga la destinatar.

Art. 276: Presiuni asupra justitiei

Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare in curs, face declaratii publice nereale referitoare la savarsirea, de catre judecator sau de organele de urmarire penala, a unei infractiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, in scopul de a le influenta sau intimida, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 277: Compromiterea intereselor justitiei

(1)Divulgarea, fara drept, de informatii confidentiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmeaza sa se administreze o proba, de catre un magistrat sau un alt functionar public care a luat cunostinta de acestea in virtutea functiei, daca prin aceasta poate fi ingreunata sau impiedicata urmarirea penala, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de inscrisuri oficiale dintr-o cauza penala, inainte de a se dispune o solutie de netrimitere in judecata ori de solutionare definitiva a cauzei, de catre un functionar public care a luat cunostinta de acestea in virtutea functiei, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

(3)Dezvaluirea, fara drept, de informatii dintr-o cauza penala, de catre un martor, expert sau interpret, atunci cand aceasta interdictie este impusa de legea de procedura penala, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

(4)Nu constituie infractiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvaluite acte sau activitati vadit ilegale comise de autoritati intr-o cauza penala.

Art. 278: Incalcarea solemnitatii sedintei

Intrebuintarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natura sa perturbe activitatea instantei, de catre o persoana care participa sau asista la o procedura care se desfasoara in fata instantei, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Art. 279: Ultrajul judiciar

(1)Amenintarea, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul, savarsite impotriva unui judecator sau procuror aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.

(2)Savarsirea unei infractiuni impotriva unui judecator sau procuror ori impotriva bunurilor acestuia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.

(3)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele comise in conditiile alin. (2), daca privesc un membru de familie al judecatorului sau al procurorului.

(4)Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si faptelor comise impotriva unui avocat in legatura cu exercitarea profesiei.

Art. 280: Cercetarea abuziva

(1)Intrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente impotriva unei persoane urmarite sau judecate intr-o cauza penala, de catre un organ de cercetare penala, un procuror sau un judecator, pentru a o determina sa dea ori sa nu dea declaratii, sa dea declaratii mincinoase ori sa isi retraga declaratiile, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de catre un organ de cercetare penala, un procuror sau un judecator.

Art. 281: Supunerea la rele tratamente

(1)Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative in alt mod decat cel prevazut de dispozitiile legale se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2)Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate in stare de retinere, detinere ori in executarea unei masuri de siguranta sau educative, privative de libertate, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

Art. 282: Tortura

(1)Fapta functionarului public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat sau a altei persoane care actioneaza la instigarea sau cu consimtamantul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferinte fizice ori psihice:

a)in scopul obtinerii de la aceasta persoana sau de la o terta persoana informatii sau declaratii;

b)in scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terta persoana l-a comis ori este banuita ca l-a comis;

c)in scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terte persoane;

d)pe un motiv bazat pe orice forma de discriminare,

se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Daca fapta prevazuta in alin. (1) a avut ca urmare o vatamare corporala, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (1) se pedepseste.

(5)Nicio imprejurare exceptionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autoritati publice.

(6)Nu constituie tortura durerea sau suferintele ce rezulta exclusiv din sanctiuni legale si care sunt inerente acestor sanctiuni sau sunt ocazionate de ele.

Art. 283: Represiunea nedreapta

(1)Fapta de a pune in miscare actiunea penala, de a lua o masura preventiva neprivativa de libertate ori de a trimite in judecata o persoana, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2)Retinerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, stiind ca este nevinovata, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

Art. 284: Asistenta si reprezentarea neloiala

(1)Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, in intelegere frauduloasa cu o persoana cu interese contrare in aceeasi cauza, in cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatama interesele clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza intelegerea frauduloasa dintre avocat sau reprezentantul unei persoane si un tert interesat de solutia ce se va pronunta in cauza, in scopul vatamarii intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 285: Evadarea

(1)Evadarea din starea legala de retinere sau de detinere se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2)Cand evadarea este savarsita prin folosire de violente sau arme, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Se considera evadare:

a)neprezentarea nejustificata a persoanei condamnate la locul de detinere, la expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate;

b)parasirea, fara autorizare, de catre persoana condamnata, a locului de munca, aflat in exteriorul locului de detinere.

(4)Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la restul ramas neexecutat din pedeapsa la data evadarii.

(5)Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste.

Art. 286: Inlesnirea evadarii

(1)Inlesnirea prin orice mijloace a evadarii se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Inlesnirea evadarii:

a)savarsita prin folosire de violente, arme, substante narcotice sau paralizante;

b)a doua sau mai multor persoane in aceeasi imprejurare;

c)unei persoane retinute sau arestate pentru o infractiune sanctionata de lege cu pedeapsa detentiunii pe viata ori cu pedeapsa inchisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsa

se sanctioneaza cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) sunt savarsite de o persoana care avea indatorirea de a-l pazi pe cel retinut sau detinut, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(4)Inlesnirea evadarii, savarsita din culpa, de catre o persoana care avea indatorirea de a-l pazi pe cel care a evadat, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani.

(5)Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1)-(3) se pedepseste.

Art. 287: Nerespectarea hotararilor judecatoresti

(1)Nerespectarea unei hotarari judecatoresti savarsita prin:

a)impotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenta fata de organul de executare;

b)refuzul organului de executare de a pune in aplicare o hotarare judecatoreasca, prin care este obligat sa indeplineasca un anumit act;

c)refuzul de a sprijini organul de executare in punerea in aplicare a hotararii, de catre persoanele care au aceasta obligatie conform legii;

d)neexecutarea hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea in munca a unui salariat;

e)neexecutarea hotararii judecatoresti privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata;

f)nerespectarea hotararilor judecatoresti privind stabilirea, plata, actualizarea si recalcularea pensiilor;

g)impiedicarea unei persoane de a folosi, in tot sau in parte, un imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti, de catre cel caruia ii este opozabila hotararea,

se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)In cazul faptelor prevazute in lit. d)- g), actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 288: Neexecutarea sanctiunilor penale

(1)Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a masurii de siguranta prevazute in art. 108 lit. b) si lit. c), de catre persoana fizica fata de care s-au dispus aceste sanctiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

(2)Sustragerea de la executarea unei masuri educative privative de libertate prin parasirea fara drept a centrului educativ sau a centrului de detentie ori prin neprezentarea dupa expirarea perioadei in care s-a aflat legal in stare de libertate se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3)Neexecutarea, de catre mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice dintre cele prevazute in art. 141 se pedepseste cu amenda.

TITLUL V: Infractiuni de coruptie si de serviciu

CAPITOLUL I: Infractiuni de coruptie

Art. 289: Luarea de mita

(1)Fapta functionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica ori de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

(la data 01-feb-2014 Art. 289, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 25. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)Fapta prevazuta in alin. (1), savarsita de una dintre persoanele prevazute in art. 175 alin. (2), constituie infractiune numai cand este comisa in legatura cu neindeplinirea, intarzierea indeplinirii unui act privitor la indatoririle sale legale sau in legatura cu efectuarea unui act contrar acestor indatoriri.

(3)Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 290: Darea de mita

(1)Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, in conditiile aratate in art. 289, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Fapta prevazuta in alin. (1) nu constituie infractiune atunci cand mituitorul a fost constrans prin orice mijloace de catre cel care a luat mita.

(3)Mituitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(4)Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, daca acestea au fost date in cazul prevazut in alin. (2) sau date dupa denuntul prevazut in alin. (3).

(5)Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 291: Traficul de influenta

(1)Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, savarsita de catre o persoana care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public si care promite ca il va determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar cand acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 292: Cumpararea de influenta

(1)Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenta sau lasa sa se creada ca are influenta asupra unui functionar public, pentru a-l determina pe acesta sa indeplineasca, sa nu indeplineasca, sa urgenteze ori sa intarzie indeplinirea unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau sa indeplineasca un act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(la data 01-feb-2014 Art. 292, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 26. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)Faptuitorul nu se pedepseste daca denunta fapta mai inainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(3)Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, daca au fost date dupa denuntul prevazut in alin. (2).

(4)Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscarii, iar daca acestea nu se mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 293: Fapte savarsite de catre membrii instantelor de arbitraj sau in legatura cu acestia

(la data 01-feb-2014 Art. 293 din partea II, titlul V, capitolul I a se vedea referinte de aplicare din Art. 243 din titlul III, capitolul I din Legea 187/2012 )

Dispozitiile art. 289 si art. 290 se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronunte o hotarare cu privire la un litigiu ce le este dat spre solutionare de catre partile la acest acord, indiferent daca procedura arbitrala se desfasoara in baza legii romane ori in baza unei alte legi.

Art. 294: Fapte savarsite de catre functionari straini sau in legatura cu acestia

Prevederile prezentului capitol se aplica in privinta urmatoarelor persoane, daca, prin tratatele internationale la care Romania este parte, nu se dispune altfel:

a)functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare in cadrul unei organizatii publice internationale la care Romania este parte;

b)membrilor adunarilor parlamentare ale organizatiilor internationale la care Romania este parte;

c)functionarilor sau persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor persoane care exercita atributii similare, in cadrul Uniunii Europene;

(la data 01-feb-2014 Art. 294, litera C. din partea II, titlul V, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 27. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

d)persoanelor care exercita functii juridice in cadrul instantelor internationale a caror competenta este acceptata de Romania, precum si functionarilor de la grefele acestor instante;

e)functionarilor unui stat strain;

f)membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

g)juratilor din cadrul unor instante straine.

(la data 01-feb-2014 Art. 294, litera F. din partea II, titlul V, capitolul I completat de Art. 245, punctul 28. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

CAPITOLUL II: Infractiuni de serviciu

Art. 295: Delapidarea

(1)Insusirea, folosirea sau traficarea de catre un functionar public, in interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2)Tentativa se pedepseste.

Art. 296: Purtarea abuziva

(1)Intrebuintarea de expresii jignitoare fata de o persoana de catre cel aflat in exercitarea atributiilor de serviciu se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

(2)Amenintarea ori lovirea sau alte violente savarsite in conditiile alin. (1) se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

Art. 297: Abuzul in serviciu

(1)Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA.

Art. 298: Neglijenta in serviciu

Incalcarea din culpa de catre un functionar public a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 299: Folosirea abuziva a functiei in scop sexual

(1)Fapta functionarului public care, in scopul de a indeplini, a nu indeplini, a urgenta ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri, pretinde ori obtine favoruri de natura sexuala de la o persoana interesata direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

(2)Pretinderea sau obtinerea de favoruri de natura sexuala de catre un functionar public care se prevaleaza sau profita de o situatie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din functia detinuta, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta.

Art. 300: Uzurparea functiei

Fapta functionarului public care, in timpul serviciului, indeplineste un act ce nu intra in atributiile sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute in art. 297, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 301: Conflictul de interese

(1)Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

(2)Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.

Art. 302: Violarea secretului corespondentei

(la data 01-feb-2014 Art. 302 din partea II, titlul V, capitolul II a se vedea referinte de aplicare din Art. 244 din titlul III, capitolul I din Legea 187/2012 )

(1)Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau retinerea, fara drept, a unei corespondente adresate altuia, precum si divulgarea fara drept a continutului unei asemenea corespondente, chiar atunci cand aceasta a fost trimisa deschisa ori a fost deschisa din greseala, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Interceptarea, fara drept, a unei convorbiri sau a unei comunicari efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicatii se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3)Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au fost savarsite de un functionar public care are obligatia legala de a respecta secretul profesional si confidentialitatea informatiilor la care are acces, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(4)Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, catre o alta persoana sau catre public, fara drept, a continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de aceasta din greseala sau din intamplare, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(5)Nu constituie infractiune fapta savarsita:

a)daca faptuitorul surprinde savarsirea unei infractiuni sau contribuie la dovedirea savarsirii unei infractiuni;

b)daca surprinde fapte de interes public, care au semnificatie pentru viata comunitatii si a caror divulgare prezinta avantaje publice mai mari decat prejudiciul produs persoanei vatamate.

(6)Detinerea sau confectionarea, fara drept, de mijloace specifice de interceptare ori de inregistrare a comunicatiilor se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(la data 01-feb-2014 Art. 302, alin. (6) din partea II, titlul V, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 29. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(7)Pentru faptele prevazute la alin. (1), actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(la data 01-feb-2014 Art. 302, alin. (6) din partea II, titlul V, capitolul II completat de Art. 245, punctul 30. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 303: Divulgarea informatiilor secrete de stat

(1)Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de stat, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevazute in art. 176, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Detinerea, fara drept, in afara indatoririlor de serviciu, a unui document ce contine informatii secrete de stat, daca poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute in art. 176, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3)Persoana care detine un document ce contine informatii secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute in art. 176, nu se pedepseste daca preda de indata documentul la organul sau institutia emitenta.

Art. 304: Divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice

(1)Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care ia cunostinta de acestea, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

(3)Daca, urmare a faptei prevazute in alin. (1) si alin. (2), s-a savarsit o infractiune impotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse in Programul de protectie a martorilor, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani, iar daca s-a comis cu intentie o infractiune contra vietii, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 305: Neglijenta in pastrarea informatiilor

(1)Neglijenta care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce contine informatii secrete de stat, precum si neglijenta care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informatii se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele prevazute in art. 303 alin. (1) si art. 304, daca au fost savarsite din culpa.

Art. 306: Obtinerea ilegala de fonduri

(1)Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobarilor sau garantiilor necesare acordarii finantarilor obtinute sau garantate din fonduri publice, daca are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Tentativa se pedepseste.

Art. 307: Deturnarea de fonduri

(1)Schimbarea destinatiei fondurilor banesti ori a resurselor materiale alocate unei autoritati publice sau institutii publice, fara respectarea prevederilor legale, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor provenite din finantarile obtinute sau garantate din fonduri publice.

(3)Tentativa se pedepseste.

Art. 308: Infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane

(1)Dispozitiile art. 289-292, 295, 297-301 si 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice.

(la data 01-feb-2014 Art. 308, alin. (1) din partea II, titlul V, capitolul II modificat de Art. 245, punctul 31. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)In acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Art. 309: Faptele care au produs consecinte deosebit de grave

Daca faptele prevazute in art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecinte deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu jumatate.

TITLUL VI: Infractiuni de fals

CAPITOLUL I: Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Art. 310: Falsificarea de monede

(1)Falsificarea de moneda cu valoare circulatorie se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea unei monede, emise de catre autoritatile competente, inainte de punerea oficiala in circulatie a acesteia.

(3)Tentativa se pedepseste.

Art. 311: Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata

(1)Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea platilor sau a oricaror altor titluri ori valori asemanatoare se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste un instrument de plata electronica, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Tentativa se pedepseste.

Art. 312: Falsificarea de timbre sau efecte postale

(1)Falsificarea de timbre de orice fel, marci postale, plicuri postale, carti postale sau cupoane raspuns international se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Tentativa se pedepseste.

Art. 313: Punerea in circulatie de valori falsificate

(1)Punerea in circulatie a valorilor falsificate prevazute in art. 310-312, precum si primirea, detinerea sau transmiterea acestora, in vederea punerii lor in circulatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.

(2)Punerea in circulatie a valorilor falsificate prevazute in art. 310-312, savarsita de catre autor sau un participant la infractiunea de falsificare, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.

(3)Repunerea in circulatie a uneia dintre valorile prevazute in art. 310-312, de catre o persoana care a constatat, ulterior intrarii in posesia acesteia, ca este falsificata, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse, ale carei limite speciale se reduc la jumatate.

(4)Tentativa se pedepseste.

Art. 314: Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori

(1)Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevazute in art. 310, art. 311 alin. (1) si art. 312 se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3)Nu se pedepseste persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute in alin. (1) sau alin. (2), inainte de descoperirea acestora si inainte de a se fi trecut la savarsirea faptei de falsificare, preda instrumentele sau materialele detinute autoritatilor judiciare ori incunostinteaza aceste autoritati despre existenta lor.

Art. 315: Emiterea frauduloasa de moneda

(1)Confectionarea de moneda autentica prin folosirea de instalatii sau materiale destinate acestui scop, cu incalcarea conditiilor stabilite de autoritatile competente sau fara acordul acestora, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie a monedei confectionate in conditiile alin. (1), precum si primirea, detinerea sau transmiterea acesteia, in vederea punerii ei in circulatie.

Art. 316: Falsificarea de valori straine

Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata emise in strainatate.

CAPITOLUL II: Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Art. 317: Falsificarea de instrumente oficiale

(1)Falsificarea unui sigiliu, a unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevazute in art. 176 sau persoanele fizice mentionate in art. 175 alin. (2) se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Falsificarea unui sigiliu, a unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decat cele prevazute in alin. (1) se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3)Tentativa se pedepseste.

Art. 318: Folosirea instrumentelor false

Folosirea instrumentelor false prevazute in art. 317 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 319: Falsificarea de instrumente de autentificare straine

Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste instrumente de autentificare sau de marcare folosite de autoritatile unui stat strain.

CAPITOLUL III: Falsuri in inscrisuri

Art. 320: Falsul material in inscrisuri oficiale

(1)Falsificarea unui inscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2)Falsul prevazut in alin. (1), savarsit de un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Sunt asimilate inscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.

(4)Tentativa se pedepseste.

Art. 321: Falsul intelectual

(1)Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar public aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Tentativa se pedepseste.

Art. 322: Falsul in inscrisuri sub semnatura privata

(1)Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul dintre modurile prevazute in art. 320 sau art. 321, daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Tentativa se pedepseste.

Art. 323: Uzul de fals

Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, cand inscrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, cand inscrisul este sub semnatura privata.

Art. 324: Falsificarea unei inregistrari tehnice

(1)Falsificarea unei inregistrari tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestarii unor imprejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea inregistrarii unor date sau imprejurari, daca a fost urmata de folosirea de catre faptuitor a inregistrarii ori de incredintarea acesteia unei alte persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza folosirea unei inregistrari tehnice falsificate in vederea producerii unei consecinte juridice.

(3)Prin inregistrare tehnica, in sensul prezentului articol, se intelege atestarea unei valori, greutati, masuri ori a desfasurarii unui eveniment, realizata, in tot sau in parte, in mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat si care este destinata a proba un anumit fapt, in vederea producerii de consecinte juridice.

Art. 325: Falsul informatic

Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 326: Falsul in declaratii

Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 327: Falsul privind identitatea

(1)Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau transmisa unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea prin folosirea frauduloasa a unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a mentine in eroare un functionar public, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2)Cand prezentarea s-a facut prin intrebuintarea identitatii reale a unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3)Incredintarea unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile spre a fi folosit fara drept se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 328: Infractiuni de fals comise in legatura cu autoritatea unui stat strain

Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste acte emise de o autoritate competenta a unui stat strain sau de o organizatie internationala instituita printr-un tratat la care Romania este parte sau declaratii ori o identitate asumate in fata acesteia.

TITLUL VII: Infractiuni contra sigurantei publice

CAPITOLUL I: Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate

Art. 329: Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa

(1)Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa de catre angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interventie sau manevra, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Daca fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 330: Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa

(1)Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interventie sau manevra, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Cand fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 331: Parasirea postului si prezenta la serviciu sub influenta alcoolului sau a altor substante

(1)Parasirea postului, in orice mod si sub orice forma, de angajatii cu atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe caiea ferata, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta circulatiei acestor mijloace, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza indeplinirea indatoririlor de serviciu de catre un angajat avand atributii privind siguranta circulatiei mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange ori se afla sub influenta unor substante psihoactive.

(3)Cand faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 332: Distrugerea sau semnalizarea falsa

(1)Distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a liniei de cale ferata, a materialului rulant, a instalatiilor de cale ferata ori a celor de comunicatii feroviare, precum si a oricaror altor bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare ori asezarea de obstacole pe linia ferata, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport, manevra sau interventie pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savarsirea de acte de semnalizare falsa sau savarsirea oricaror acte care pot induce in eroare personalul care asigura circulatia mijloacelor de transport, manevra sau interventie pe calea ferata in timpul executarii serviciului, daca prin aceste fapte se creeaza un pericol de accident de cale ferata.

(3)Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Cand faptele prevazute in alin. (1)-(3) sunt savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(5)Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste.

Art. 333: Accidentul de cale ferata

Accidentul de cale ferata consta in distrugerea sau degradarea adusa mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalatiilor de cale ferata in cursul circulatiei sau manevrei mijloacelor de transport, manevra, intretinere sau interventie pe calea ferata.

CAPITOLUL II: Infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice

Art. 334: Punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat

(1)Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neinmatriculat sau neinregistrat, potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

(2)Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(3)Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4)Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 335: Conducerea unui vehicul fara permis de conducere

(1)Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al carei permis i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana care incredinteaza un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care stie ca se afla in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenta alcoolului ori a unor substante psihoactive.

Art. 336: Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante

(1)Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana, aflata sub influenta unor substante psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere.

(3)Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) si alin. (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unor persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 337: Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Refuzul ori sustragerea conducatorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 338: Parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia

(1)Parasirea locului accidentului, fara incuviintarea politiei sau a procurorului care efectueaza cercetarea locului faptei, de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat in procesul de instruire, ori de catre examinatorul autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului.

(3)Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului cand:

a)in urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;

b)conducatorul vehiculului, in lipsa altor mijloace de transport, transporta el insusi persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculului condus, consemnate intr-un registru special, daca se inapoiaza imediat la locul accidentului;

c)conducatorul autovehiculului cu regim de circulatie prioritara anunta de indata politia, iar dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare;

d)victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.

Art. 339: Impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice

(1)Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca in eroare participantii la trafic ori sa ingreuneze circulatia pe drumul public se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Participarea in calitate de conducator de vehicul la intreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza asezarea de obstacole care ingreuneaza sau impiedica circulatia pe drumul public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.

(4)Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumului public a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 340: Nerespectarea atributiilor privind verificarea tehnica ori efectuarea reparatiilor

(1)Indeplinirea defectuoasa sau neindeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a pus in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Daca, urmare a faptei prevazute in alin. (1), s-a produs un accident de circulatie care a avut ca urmare vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

(3)Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au fost savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

(4)Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor avand urme de accident, fara a fi indeplinite conditiile prevazute de lege, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 341: Efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public

(1)Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii ori cu incalcarea conditiilor stabilite in autorizatie, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare in zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii ori cu incalcarea conditiilor stabilite in autorizatie, daca prin aceasta se creeaza un pericol pentru siguranta circulatiei, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3)Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4)Cu pedeapsa prevazuta in alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie.

CAPITOLUL III: Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive

Art. 342: Nerespectarea regimului armelor si al munitiilor

(1)Detinerea, portul, confectionarea, precum si orice operatiune privind circulatia armelor letale, a munitiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau functionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fara drept, se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Detinerea sau portul fara drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizarii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3)Sustragerea armelor sau munitiilor prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Portul armelor prevazute in alin. (1) si alin. (2), fara drept, in sediul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori in spatiile rezervate desfasurarii procesului electoral, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

(5)Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (3) au ca obiect arme interzise sau munitii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(6)Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat in termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

(7)Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de munitie pentru acestea:

a)din orice componente esentiale traficate ilicit;

b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru in care are loc fabricarea sau asamblarea;

c)fara marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, in conformitate cu prevederile legale, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 342, alin. (5) din partea II, titlul VII, capitolul III completat de Art. 245, punctul 32. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 343: Uzul de arma fara drept

(1)Uzul de arma letala sau interzisa, fara drept, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani.

(2)Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 2 ani.

Art. 344: Falsificarea sau modificarea. Stergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale

Falsificarea sau stergerea, inlaturarea ori modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

(la data 01-feb-2014 Art. 344 din partea II, titlul VII, capitolul III modificat de Art. 245, punctul 33. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 345: Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

(1)Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, productia, procesarea, manipularea, depozitarea intermediara, importul, exportul ori depozitarea finala, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri, au produs vatamarea corporala a uneia ori mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)In cazul in care faptele prevazute la alin. (1) si (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5)Daca faptele prevazute la alin. (1), (3) si (4) au fost savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(la data 01-feb-2014 Art. 345 din partea II, titlul VII, capitolul III modificat de Art. 245, punctul 34. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 346: Nerespectarea regimului materiilor explozive

(1)Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operatiuni privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Sustragerea materiilor explozive se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi,

(3)Cand faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau cand cantitatea exploziva este insotita de materiale de initiere, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)In cazul in care faptele prevazute in alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 347: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art. 342 alin. (1) si alin. (3), art. 345 alin. (1) si alin. (2), precum si in art. 346 alin. (1) si alin. (2) se pedepseste.

CAPITOLUL IV: Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activitati reglementate de lege

Art. 348: Exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati

Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 349: Neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca

(1)Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita din culpa se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 350: Nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca

(1)Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor, anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor.

(3)Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) savarsite din culpa se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 351: Camata

Darea de bani cu dobanda, ca indeletnicire, de catre o persoana neautorizata, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

CAPITOLUL V: Infractiuni contra sanatatii publice

Art. 352: Zadarnicirea combaterii bolilor

(1)Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la 6 luni sau amenda.

Art. 353: Contaminarea venerica

(1)Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical.

Art. 354: Transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit

(1)Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobandit – SIDA – de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

(2)Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobandit – SIDA – de catre o alta persoana decat cea prevazuta in alin. (1) se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 12 ani.

(3)Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani.

(4)Cand fapta prevazuta in alin. (2) a fost savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca a cauzat moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(5)Tentativa la infractiunile prevazute in alin. (1) si alin. (2) se pedepseste.

Art. 355: Raspandirea bolilor la animale sau plante

(1)Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli ori a daunatorilor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Daca fapta este savarsita din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 356: Infectarea apei

(1)infectarea prin orice mijloace a surselor sau retelelor de apa, daca apa devine daunatoare sanatatii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Tentativa se pedepseste.

Art. 357: Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse

(1)Prepararea, oferirea sau expunerea spre vanzare de alimente, bauturi ori alte produse falsificate sau substituite, daca sunt vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Prepararea, oferirea sau expunerea spre vanzare de medicamente contrafacute sau substituite care sunt vatamatoare sanatatii se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 358: Comercializarea de produse alterate

(1)Vanzarea de alimente, bauturi sau alte produse cunoscand ca sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depasita, daca sunt vatamatoare sanatatii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in consum de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca sunt vatamatoare sanatatii.

(3)Vanzarea de medicamente cunoscand ca sunt contrafacute, alterate ori cu perioada de valabilitate depasita, daca sunt vatamatoare sanatatii ori si-au pierdut in tot sau in parte eficienta terapeutica, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 359: Traficul de produse sau substante toxice

(1)Producerea, detinerea, precum si orice operatiune privind circulatia produselor ori substantelor toxice, cultivarea in scop de prelucrare a plantelor care contin astfel de substante ori experimentarea produselor sau substantelor toxice, fara drept, se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Tentativa se pedepseste.

CAPITOLUL VI: Infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice

Art. 360: Accesul ilegal la un sistem informatic

(1)Accesul, fara drept, la un sistem informatic se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Fapta prevazuta in alin. (1), savarsita in scopul obtinerii de date informatice, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(3)Daca fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restrictionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 361: Interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice

(1)Interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica si care este destinata unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaza in cadrul unui sistem informatic se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si interceptarea, fara drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce contine date informatice care nu sunt publice.

Art. 362: Alterarea integritatii datelor informatice

Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fara drept, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 363: Perturbarea functionarii sistemelor informatice

Fapta de a perturba grav, fara drept, functionarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, stergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la date informatice, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 364: Transferul neautorizat de date informatice

Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 365: Operatiunii ilegale cu dispozitive sau programe informatice

(1)Fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau pune la dispozitie sub orice forma:

a)dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate in scopul comiterii uneia dintre infractiunile prevazute in art. 360-364;

b)parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau partial la un sistem informatic, in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute in art. 360-364,

se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Detinerea, fara drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevazute in alin. (1), in scopul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute in art. 360-364, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 366: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.

TITLUL VIII: Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala

CAPITOLUL I: Infractiuni contra ordinii si linistii publice

Art. 367: Constituirea unui grup infractional organizat

(1)Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unui astfel de grup se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cand infractiunea care intra in scopul grupului infractional organizat este sanctionata de lege cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu inchisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3)Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au fost urmate de savarsirea unei infractiuni, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(4)Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2), daca denunta autoritatilor grupul infractional organizat, inainte ca acesta sa fi fost descoperit si sa se fi inceput savarsirea vreuneia dintre infractiunile care intra in scopul grupului.

(5)Daca persoana care a savarsit una dintre faptele prevazute in alin. (1)-(3) inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(6)Prin grup infractional organizai se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni.

Art. 368: Instigarea publica

(1)Fapta de a indemna publicul, verbal, in scris sau prin orice alte mijloace, sa savarseasca infractiuni se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.

(2)Daca fapta prevazuta in alin. (1) este comisa de un functionar public, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savarsirea careia s-a instigat.

(3)Daca instigarea publica a avut ca urmare comiterea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Art. 369: Incitarea la ura sau discriminare

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare impotriva unei categorii de persoane se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 370: Incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni

Incercarea de a determina o persoana, prin constrangere sau corupere, sa comita o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 371: Tulburarea ordinii si linistii publice

Fapta persoanei care, in public, prin violente comise impotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenintari sau atingeri grave aduse demnitatii persoanelor, tulbura ordinea si linistea publica se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 372: Portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase

(1)Fapta de a purta fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, in locuri special amenajate si autorizate pentru distractie ori agrement sau in mijloace de transport in comun:

a)cutitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru taiere, intepare sau lovire;

b)arme neletale care nu sunt supuse autorizarii ori dispozitive pentru socuri electrice;

c)substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant

se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Folosirea, fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, in locuri de distractie ori agrement sau in mijloace de transport in comun a obiectelor sau substantelor prevazute in alin. (1) se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3)Portul, fara drept, al obiectelor sau substantelor prevazute in alin. (1) in sediul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori in spatiile rezervate desfasurarii procesului electoral se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 373: Impiedicarea desfasurarii unei adunari publice

Impiedicarea, prin orice mijloace, a desfasurarii unei adunari publice care a fost autorizata potrivit legii se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 374: Pornografia infantila

(1)Producerea, detinerea in vederea expunerii sau distribuirii, achizitionarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum si punerea la dispozitie, in orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu inchisoarea de la un an la 5 ani.

(2)Daca faptele prevazute in alin. (1) au fost savarsite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3)Accesarea, fara drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicatii electronice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(4)Prin materiale pornografice cu minori se intelege orice material care prezinta un minor avand un comportament sexual explicit sau care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, in mod credibil, un minor avand un astfel de comportament.

(5)Tentativa se pedepseste.

Art. 375: Ultrajul contra bunelor moravuri

Fapta persoanei care, in public, expune sau distribuie fara drept imagini ce prezinta explicit o activitate sexuala, alta decat cea la care se refera art. 374, ori savarseste acte de exhibitionism sau alte acte sexuale explicite se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

CAPITOLUL II: Infractiuni contra familiei

Art. 376: Bigamia

(1)Incheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Persoana necasatorita care incheie o casatorie cu o persoana pe care o stie casatorita se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 377: Incestul

Raportul sexual consimtit, savarsit intre rude in linie directa sau intre frati si surori, se pedepseste cu inchisoarea de la un an la 5 ani.

Art. 378: Abandonul de familie

(1)Savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a)parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale;

b)neindeplinirea, cu rea-credinta, a obligatiei de intretinere prevazute de lege;

c)neplata, cu rea-credinta, timp de 3 luni, a pensiei de intretinere stabilite pe cale judecatoreasca,

se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza neexecutarea, cu rea-credinta, de catre cel condamnat a prestatiilor periodice stabilite prin hotarare judecatoreasca, in favoarea persoanelor indreptatite la intretinere din partea victimei infractiunii.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(4)Fapta nu se pedepseste daca, inainte de terminarea urmaririi penale, inculpatul isi indeplineste obligatiile.

(5)Daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta dispune, dupa caz, amanarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aceasta.

Art. 379: Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului

(1)Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamantul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost incredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca spre crestere si educare de a impiedica, in mod repetat, pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, in conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.

(3)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 380: Impiedicarea accesului la invatamantul general obligatoriu

(1)Parintele sau persoana careia i-a fost incredintat, potrivit legii, un minor si care, in mod nejustificat, il retrage sau il impiedica prin orice mijloace sa urmeze cursurile invatamantului general obligatoriu se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2)Fapta nu se pedepseste daca inainte de terminarea urmaririi penale inculpatul asigura reluarea frecventarii cursurilor de catre minor.

(3)Daca pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare inculpatul asigura reluarea frecventarii cursurilor de catre minor, instanta dispune, dupa caz, amanarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aceasta.

CAPITOLUL III: Infractiuni contra libertatii religioase si respectului datorat persoanelor decedate

Art. 381: Impiedicarea exercitarii libertatii religioase

(1)Impiedicarea sau tulburarea liberei exercitari a ritualului unui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2)Obligarea unei persoane, prin constrangere, sa participe la serviciile religioase ale unui cult ori sa indeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

(3)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza obligarea unei persoane, prin violenta sau amenintare, sa indeplineasca un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, caruia ii apartine.

(4)Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 382: Profanarea lacasurilor sau a obiectelor de cult

Profanarea unui lacas sau a unui obiect de cult, apartinand unui cult religios care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 383: Profanarea de cadavre sau morminte

(1)Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenusii rezultate din incinerarea acestuia se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2)Profanarea prin orice mijloace a unui mormant, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 384: Prelevarea ilegala de tesuturi sau organe

Prelevarea de tesuturi sau organe de la un cadavru, fara drept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

TITLUL IX: Infractiuni electorale

Art. 385: Impiedicarea exercitarii drepturilor electorale

(1)Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2)Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 386: Coruperea alegatorilor

(1)Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Nu intra in categoria bunurilor prevazute in alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.

Art. 387: Frauda la vot

(1)Fapta persoanei care voteaza:

a)fara a avea acest drept;

b)de doua sau mai multe ori;

c)prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegator

se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi,

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unei carti de alegator sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Art. 388: Frauda la votul electronic

Tiparirea si utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot in format electronic se pedepsesc cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 389: Violarea confidentialitatii votului

(1)Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseste cu amenda.

(2)Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 390: Nerespectarea regimului urnei de vot

(1)Deschiderea urnelor, inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau in alte conditii decat cele prevazute de lege se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 391: Falsificarea documentelor si evidentelor electorale

(1)Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si inscrierea in copia de pe lista electorala permanenta ori de pe lista electorala complementara a unor persoane care nu figureaza in aceasta lista.

(la data 01-feb-2014 Art. 391, alin. (2) din partea II, titlul IX modificat de Art. 245, punctul 35. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(3)Introducerea in uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare sau determina repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Art. 392: Fapte savarsite in legatura cu un referendum

Dispozitiile art. 385-391 se aplica in mod corespunzator si in cazul faptelor savarsite cu prilejul unui referendum.

Art. 393: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art. 385 si art. 387-391 se pedepseste.

TITLUL X: Infractiuni contra securitatii nationale

Art. 394: Tradarea

Fapta cetateanului roman de a intra in legatura cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a suprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin:

a)provocare de razboi contra tarii sau de inlesnire a ocupatiei militare straine;

b)subminare economica, politica sau a capacitatii de aparare a statului;

c)aservire fata de o putere sau organizatie straina;

d)ajutarea unei puteri sau organizatii straine pentru desfasurarea unei activitati ostile impotriva securitatii nationale,

se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 395: Tradarea prin transmitere de informatii secrete de stat

Transmiterea de informatii secrete de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea ori detinerea de documente sau date ce constituie informatii secrete de stat de catre cei care nu au calitatea de a le cunoaste, in scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, savarsite de un cetatean roman, se pedepsesc cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 396: Tradarea prin ajutarea inamicului

Fapta cetateanului roman care, in timp de razboi:

a)preda teritorii, orase, pozitii de aparare, depozite ori instalatii ale fortelor armate romane sau care servesc apararii;

b)preda nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtarii razboiului;

c)procura inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;

d)trece de partea inamicului sau efectueaza alte actiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea inamicului ori sa slabeasca puterea de lupta a fortelor armate romane sau a armatelor aliate;

e)lupta sau face parte din formatii de lupta impotriva statului roman sau a aliatilor sai

se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 397: Actiuni impotriva ordinii constitutionale

(1)Actiunea armata intreprinsa in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat se pedepseste cu inchisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Intreprinderea de actiuni violente impotriva persoanelor sau bunurilor savarsite de mai multe persoane impreuna, in scopul schimbarii ordinii constitutionale ori al ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, daca se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 398: Inalta tradare

Faptele prevazute in art. 394-397, savarsite de catre Presedintele Romaniei sau de catre un alt membru al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, constituie infractiunea de inalta tradare si se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 399: Actiunile ostile contra statului

Faptele prevazute in art. 394 si art. 396, savarsite de un cetatean strain sau apatrid, se pedepsesc cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 400: Spionajul

Faptele prevazute in art. 395, savarsite de un cetatean strain sau apatrid, se pedepsesc cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 401: Atentatul care pune in pericol securitatea nationala

Atentatul contra vietii savarsit impotriva unei persoane care detine o functie de demnitate publica, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 402: Atentatul contra unei colectivitati

Atentatul savarsit contra unei colectivitati prin otraviri in masa, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, in scopul ingreunarii sau impiedicarii exercitarii puterii de stat, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 403: Actele de diversiune

Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare, in intregime sau in parte, prin explozii, incendii sau in orice alt mod, a instalatiilor industriale, a cailor de comunicatie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicatie, a constructiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 404: Comunicarea de informatii false

Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 405: Propaganda pentru razboi

(1)Propaganda pentru razboi de agresiune, precum si raspandirea de stiri tendentioase sau inventate, in scopul provocarii unui razboi de agresiune, se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele prevazute in alin. (1), savarsite in scopul provocarii unui razboi de agresiune impotriva Romaniei sau a unui conflict armat intern.

Art. 406: Compromiterea unor interese de stat

Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau inscris in care sunt stabilite drepturi ale statului roman in raport cu o putere straina, daca prin aceasta sunt puse in pericol sau vatamate interesele de stat, se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 407: Divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala

(1)Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informatii secrete de stat, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi,

(2)Detinerea in afara indatoririlor de serviciu a unui document ce contine informatii secrete de stat, daca fapta pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 10 ani.

(3)Divulgarea, fara drept, a unor documente sau date care constituie informatii secrete de stat, de catre cel care ia cunostinta de acestea in afara indatoririlor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 407, alin. (2) din partea II, titlul X completat de Art. 245, punctul 36. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 408: Infractiuni contra persoanelor care se bucura de protectie internationala

(1)Atentatul contra vietii savarsit impotriva reprezentantului unui stat strain sau altei persoane care se bucura de protectie in conformitate cu conventiile internationale, aflata in misiune oficiala in Romania, se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Infractiunile intentionate contra integritatii corporale, sanatatii sau libertatii, savarsite impotriva unei persoane dintre cele mentionate in alin. (1), se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savarsita, ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.

Art. 409: Constituirea de structuri informative ilegale

Initierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative in scopul culegerii de informatii secrete de stat ori desfasurarea de catre acestea a unei activitati de culegere sau prelucrare de asemenea informatii, in afara cadrului legal, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 410: Nedenuntarea unor infractiuni contra securitatii nationale

(1)Fapta persoanei care, luand cunostinta despre pregatirea sau comiterea vreuneia dintre infractiunile prevazute in art. 394-397, art. 399-403 si art. 406-409, nu instiinteaza de indata autoritatile se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Nedenuntarea savarsita de un membru de familie nu se pedepseste.

(3)Nu se pedepseste persoana care, inainte de punerea in miscare a actiunii penale impotriva unei persoane pentru savarsirea faptei nedenuntate, incunostinteaza autoritatile competente despre aceasta sau care, chiar dupa punerea in miscare a actiunii penale, a inlesnit tragerea la raspundere penala a autorului si a participantilor.

Art. 411: Cauze de reducere a pedepsei

Daca persoana care a savarsit una dintre infractiunile prevazute in prezentul titlu inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a autorului sau a participantilor, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 412: Sanctionarea tentativei

(1)Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul titlu se pedepseste.

(2)Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute in art. 395-397, art. 401-403, art. 408 si art. 399 raportat la infractiunea de tradare prin ajutarea inamicului.

TITLUL XI: Infractiuni contra capacitatii de lupta a fortelor armate

CAPITOLUL I: Infractiuni savarsite de militari

Art. 413: Absenta nejustificata

Absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depasit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 414: Dezertarea

(1)Absenta nejustificata de la unitate sau de la serviciu, care depaseste 3 zile, a oricarui militar se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2)Dezertarea savarsita in urmatoarele imprejurari:

a)de doi sau mai multi militari impreuna;

b)avand asupra sa o arma militara;

c)in timpul misiunilor la care participa in afara teritoriului statului roman, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

(3)In timp de razboi sau pe un teritoriu pe care a fost proclamata starea de asediu sau de urgenta, dezertarea oricarui militar de la unitate sau serviciu care a depasit 24 de ore se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 415: Incalcarea consemnului

(1)Incalcarea regulilor serviciului de paza, interventie, insotire sau de securitate se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)Incalcarea consemnului de catre santinela aflata in post la depozitele de armament, munitii sau alte materiale explozive ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3)Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) savarsite in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 416: Parasirea postului sau comenzii

(1)Parasirea de catre militar a postului, a serviciului sau a oricarui alt loc in care acesta trebuia sa se afle se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la un an.

(2)Parasirea comenzii sau a serviciului de permanenta de catre orice militar se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3)Faptele prevazute la alin. (1) si (2) savarsite pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, iar daca au fost savarsite in timp de razboi, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani.

(la data 01-feb-2014 Art. 416, alin. (3) din partea II, titlul XI, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 37. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 417: Insubordonarea

(1)Refuzul de a executa un ordin cu privire la indatoririle de serviciu se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2)In timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, pedeapsa pentru fapta prevazuta in alin. (1) este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 418: Constrangerea superiorului

(1)Constrangerea, prin orice mijloace, a superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat, la incalcarea indatoririlor de serviciu se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani.

(2)Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita de 2 sau mai multi militari impreuna ori in fata trupei adunate sau prin folosirea unei arme se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3)In timp de razboi fapta prevazuta in alin. (1) se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta prevazuta in alin. (2) se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 12 ani.

Art. 419: Abuzul de autoritate

Fapta superiorului sau a sefului care, prin incalcarea atributiilor de serviciu, cauzeaza o vatamare grava a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori il obliga sa incalce indatoririle de serviciu se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani.

Art. 420: Lovirea superiorului ori a inferiorului

(1)Lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat, atunci cand superiorul sau seful se afla in exercitarea atributiilor de serviciu ori pentru acte indeplinite in legatura cu aceste atributii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si lovirea savarsita de catre superior sau sef impotriva inferiorului sau a subordonatului, atunci cand inferiorul sau subordonatul se afla in exercitarea atributiilor de serviciu ori pentru acte indeplinite in legatura cu aceste atributii.

(3)Cand faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au fost comise in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 421: Capitularea

Predarea in mainile inamicului de catre comandant a fortelor armate pe care le comanda, lasarea in mainile inamicului, distrugerea sau aducerea in stare de neintrebuintare de catre comandant a mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca vreuna dintre acestea sa fi fost determinata de conditiile de lupta, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 422: Parasirea campului de lupta

Parasirea campului de lupta sau refuzul de a actiona, savarsite in timpul luptei, ori predarea in captivitate sau savarsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauzei inamicului se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 423: Zborul neautorizat

(1)Zborul cu o aeronava apartinand fortelor armate ale statului roman, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului in spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

(2)Daca fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 424: Parasirea navei

(1)Parasirea unei nave militare in caz de naufragiu de catre comandant, inainte de a-si fi exercitat pana la capat indatoririle de serviciu, precum si de catre orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fara ordinul comandantului, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2)Daca fapta este savarsita in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 425: Parasirea comenzii

(1)Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, in situatii care ar fi putut periclita nava militara sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)In cazul in care parasirea comenzii s-a savarsit in timpul luptei, de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 426: Neluarea masurilor necesare in operatiunile navale

Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care, fara a fi fost oprit prin vreun ordin sau fara a fi fost impiedicat de misiunea speciala pe care o avea:

a)nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte impotriva inamicului, sa ajute o nava a statului roman sau a unei tari aliate, urmarita de inamic ori angajata in lupta;

b)nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi inamic;

c)nu urmareste navele de razboi sau comerciale ale inamicului

se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 427: Coborarea pavilionului

Coborarea pavilionului in timpul luptei, in scopul de a servi cauza inamicului, savarsita de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum si de catre orice alta persoana ambarcata, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 428: Coliziunea

(1)Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, care a produs o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a acesteia, se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)In cazul in care fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(3)Fapta prevazuta in alin. (1) savarsita in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta, se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 429: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in art. 421-425, art. 427 si art. 428 alin. (1) se pedepseste.

Art. 430

Dispozitiile art. 424-426, 428 si 429 se aplica in mod corespunzator si in cazul aeronavelor militare.

(la data 01-feb-2014 Art. 430 din partea II, titlul XI, capitolul I modificat de Art. 245, punctul 38. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

Art. 431: Punerea in miscare a actiunii penale

Actiunea penala pentru infractiunile prevazute in art. 413-417 se pune in miscare numai la sesizarea comandantului.

CAPITOLUL II: Infractiuni savarsite de militari sau de civili

Art. 432: Sustragerea de la serviciul militar in timp de razboi

Fapta persoanei care, in timp de razboi sau pe durata starii de asediu, isi provoaca vatamari integritatii corporale sau sanatatii, simuleaza o boala sau o infirmitate, foloseste inscrisuri false sau orice alte mijloace, in scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 433: Agresiunea impotriva santinelei

(1)Fapta persoanei care ameninta sau loveste santinela sau militarul aflat in serviciu de interventie, insotire sau de securitate se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani.

(2)Daca fapta este savarsita prin folosirea unei arme sau de doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 434: Sustragerea de la luarea in evidenta militara

(1)Sustragerea de la luarea in evidenta militara, selectia, stabilirea aptitudinilor si a optiunilor privind modul de indeplinire a indatoririlor militare, in timp de pace, se pedepseste cu amenda.

(2)Daca fapta este savarsita in timp de razboi sau pe durata starii de asediu, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 435: Neprezentarea la incorporare sau concentrare

(1)Neprezentarea la incorporare, concentrare sau mobilizare in timp de razboi sau pe durata starii de asediu, in termenul prevazut in ordinul de chemare, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si neprezentarea celui incorporat sau concentrat la unitatea la care a fost repartizat, precum si a celui care, executand potrivit legii serviciul alternativ, nu se prezinta in termen la angajator.

(3)Termenele de prezentare prevazute in alin. (1) si alin. (2) se prelungesc cu 10 zile, in cazul in care cel chemat se afla in strainatate.

Art. 436: Jefuirea celor cazuti pe campul de lupta

(1)Jefuirea pe campul de lupta a mortilor sau ranitilor se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta prevazuta in alin. (1) care, fara sa fie savarsita pe campul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.

Art. 437: Folosirea emblemei Crucea Rosie in timpul operatiunilor militare

Folosirea, fara drept, in timp de razboi sau pe durata starii de asediu, in legatura cu operatiunile militare, a emblemei ori denumirii de „Crucea Rosie” sau a celor asimilate acesteia se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

TITLUL XII: Infractiuni de genocid, contra umanitatii si de razboi

CAPITOLUL I: Infractiuni de genocid si contra umanitatii

Art. 438: Genocidul

(1)Savarsirea, in scopul de a distruge, in intregime sau in parte, un grup national, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a)uciderea de membri ai grupului;

b)vatamarea integritatii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;

c)supunerea grupului la conditii de existenta de natura sa duca la distrugerea fizica, totala sau partiala, a acestuia;

d)impunerea de masuri vizand impiedicarea nasterilor in cadrul grupului;

e)transferul fortat de copii apartinand unui grup in alt grup,

se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Daca faptele prevazute in alin. (1) sunt savarsite in timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata.

(3)Intelegerea in vederea savarsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Incitarea la savarsirea infractiunii de genocid, comisa in mod direct, in public, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 439: Infractiuni contra umanitatii

(1)Savarsirea, in cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat impotriva unei populatii civile, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a)uciderea unor persoane;

b)supunerea unei populatii sau parti a acesteia, in scopul de a o distruge in tot sau in parte, la conditii de viata menite sa determine distrugerea fizica, totala sau partiala, a acesteia;

c)sclavia sau traficul de fiinte umane, in special de femei sau copii;

d)deportarea sau transferarea fortata, cu incalcarea regulilor generale de drept international, a unor persoane aflate in mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor masuri de constrangere;

e)torturarea unei persoane aflate sub paza faptuitorului sau asupra careia acesta exercita controlul in orice alt mod, cauzandu-i vatamari fizice sau psihice, ori suferinte fizice sau psihice grave, ce depasesc consecintele sanctiunilor admise de catre dreptul international;

f)violul sau agresiunea sexuala, constrangerea la prostitutie, sterilizarea fortata sau detentia ilegala a unei femei ramase gravida in mod fortat, in scopul modificarii compozitiei etnice a unei populatii;

g)vatamarea integritatii fizice sau psihice a unor persoane;

h)provocarea disparitiei fortate a unei persoane, in scopul de a o sustrage de sub protectia legii pentru o perioada indelungata, prin rapire, arestare sau detinere, la ordinul unui stat sau al unei organizatii politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite ca aceasta persoana este privata de libertate sau de a furniza informatii reale privind soarta care ii este rezervata ori locul unde se afla, de indata ce aceste informatii au fost solicitate;

i)intemnitarea sau alta forma de privare grava de libertate, cu incalcarea regulilor generale de drept international;

j)persecutarea unui grup sau a unei colectivitati determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrangerea grava a exercitarii acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, national, etnic, cultural, religios, sexual ori in functie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile in dreptul international;

k)alte asemenea fapte inumane ce cauzeaza suferinte mari sau vatamari ale integritatii fizice sau psihice,

se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza faptele prevazute in alin. (1), savarsite in cadrul unui regim institutionalizat de oprimare sistematica si de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intentia de a mentine acest regim.

CAPITOLUL II: Infractiuni de razboi

Art. 440: Infractiuni de razboi contra persoanelor

(1)Savarsirea, in cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter international, asupra uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul international umanitar, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a)uciderea;

b)luarea de ostatici;

c)aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzandu-i vatamari ale integritatii fizice sau psihice ori suferinte fizice sau psihice grave, in special prin tortura sau mutilare;

d)violul sau agresiunea sexuala, constrangerea la prostitutie, sterilizarea fortata sau detentia ilegala a unei femei ramase gravida in mod fortat, in scopul modificarii compozitiei etnice a unei populatii;

e)deportarea sau transferarea fortata, cu incalcarea regulilor generale de drept international, a unor persoane aflate in mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt teritoriu ori prin folosirea altor masuri de constrangere;

f)aplicarea sau executarea unei pedepse severe, in special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsa privativa de libertate, impotriva unei persoane care nu a fost judecata in cadrul unei proceduri legale si impartiale, care sa ofere garantiile impuse de dreptul international;

g)expunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere grava adusa sanatatii prin:

1.efectuarea asupra acesteia de experiente cu privire la care ea nu a consimtit in mod voluntar, expres si prealabil sau care nu sunt necesare pentru sanatatea acesteia ori nu sunt efectuate in interesul sau;

2.prelevarea de tesuturi sau organe de la aceasta in scopul transplantului, cu exceptia prelevarii de sange sau piele efectuate in scop terapeutic, in conformitate cu principiile medicale general recunoscute si cu consimtamantul voluntar, expres si prealabil al persoanei;

3.supunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical, fara ca acestea sa fie necesare pentru sanatatea persoanei si fara ca ea sa fi consimtit, in mod voluntar, expres si prealabil;

h)supunerea unei persoane la un tratament degradant,

se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza recrutarea sau incorporarea minorilor care nu au implinit varsta de 15 ani in fortele armate sau in grupuri armate, precum si determinarea acestora, prin orice mijloace, sa participe activ la ostilitati.

(3)Ranirea, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international, a unui membru al fortelor armate inamice sau a unui combatant al partii inamice, dupa ce acesta s-a predat fara conditii sau care a fost scos din lupta in orice mod, se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4)Savarsirea, in cadrul unui conflict armat cu caracter international, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a)mentinerea ilegala in detentie sau intarzierea nejustificata a repatrierii uneia sau mai multor persoane dintre cele prevazute in alin. (5) lit. a);

b)transferarea, in mod direct sau indirect, de catre un agent al puterii ocupante, a unei parti a populatiei civile careia el ii apartine, in teritoriul ocupat;

c)constrangerea, prin violenta sau amenintare, a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevazute in alin. (5) lit. a) sa serveasca in fortele armate ale inamicului;

d)constrangerea resortisantilor puterii inamice sa ia parte la operatiunile de razboi indreptate impotriva tarii lor, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5)Persoanele protejate de dreptul international umanitar sunt:

a)intr-un conflict armat cu caracter international: persoanele protejate in sensul Conventiilor de la Geneva din 12 august 1949 si al Protocolului Aditional I din 8 iunie 1977, in special ranitii, bolnavii, naufragiatii, prizonierii de razboi si civilii;

b)intr-un conflict armat fara caracter international: ranitii, bolnavii, naufragiatii si persoanele care nu participa direct la ostilitati si care se gasesc sub puterea partii inamice;

c)intr-un conflict armat cu sau fara caracter international: membrii fortelor armate si combatantii partii inamice, care au depus armele sau care, din orice alta cauza, nu se mai pot apara si care nu se afla sub puterea partii inamice.

Art. 441: Infractiuni de razboi contra proprietatii si altor drepturi

(1)Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter international, jefuieste sau, cu incalcarea dreptului international si fara ca aceasta sa fie justificata de necesitati militare, distruge, isi insuseste sau rechizitioneaza bunuri ale partii inamice, aflate sub puterea partii careia ii apartine faptuitorul, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Declararea, in cadrul unui conflict armat cu caracter international, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile in justitie drepturile si actiunile tuturor resortisantilor partii inamice sau ale unei parti importante a acestora se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 442: Infractiuni de razboi contra operatiunilor umanitare si emblemelor

(1)Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international:

a)declanseaza un atac impotriva personalului, instalatiilor, materialului, unitatilor sau vehiculelor care participa la o misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de mentinere a pacii, conform Cartei Natiunilor Unite, si care se bucura de protectia pe care dreptul international umanitar o garanteaza civililor sau bunurilor cu caracter civil;

b)declanseaza un atac impotriva personalului, cladirilor, unitatilor sanitare sau mijloacelor de transport sanitare, care utilizeaza semnele distinctive prevazute de Conventiile de la Geneva, in conformitate cu dispozitiile dreptului international umanitar, se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2)Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international, utilizeaza fara drept semnele distinctive prevazute de Conventiile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul, insignele militare sau uniforma inamicului ori ale Organizatiei Natiunilor Unite, cauzand astfel moartea sau vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 443: Utilizarea de metode interzise in operatiunile de lupta

(1)Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter international:

a)declanseaza un atac prin mijloace militare impotriva populatiei civile sau a unor civili care nu participa direct la ostilitati;

b)declanseaza un atac prin mijloace militare impotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul international umanitar, in special cladiri consacrate cultului religios, invatamantului, artei, stiintei, actiunilor caritabile, monumentelor istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau ranitii sunt adunati, precum si impotriva oraselor, satelor, locuintelor sau cladirilor neaparate ori zonelor demilitarizate sau asupra instalatiilor ori echipamentelor ce contin substante periculoase, in masura in care acestea nu sunt folosite ca obiective militare;

c)desfasoara un atac prin mijloace militare, stiind ca el va cauza pierderi de vieti omenesti in randul populatiei civile, raniri ale persoanelor civile, distrugeri de bunuri cu caracter civil, care ar fi vadit disproportionate in raport cu ansamblul avantajului militar concret si direct asteptat;

d)utilizeaza o persoana protejata de dispozitiile dreptului international umanitar pentru a evita ca anumite puncte, zone sau forte militare sa devina tinta a operatiunilor militare ale partii inamice;

e)utilizeaza, ca metoda de purtare a razboiului, infometarea deliberata a civililor, privandu-i de bunurile indispensabile supravietuirii sau impiedicand, cu incalcarea dispozitiilor dreptului international umanitar, primirea ajutoarelor destinate acestora;

f)declara sau ordona ca nu va exista indurare pentru invinsi;

g)ucide sau raneste, prin viclenie, un membru al fortelor armate inamice sau un combatant al fortelor inamice

se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

h)utilizeaza bunurile culturale protejate ca atare de dreptul international umanitar, in special monumente istorice, cladiri consacrate cultului religios, invatamantului, artei sau stiintei, pentru declansarea unui atac prin mijloace militare impotriva partii inamice.

(la data 01-feb-2014 Art. 443, alin. (1), litera G. din partea II, titlul XII, capitolul II completat de Art. 245, punctul 39. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

(2)Desfasurarea unui atac prin mijloace militare, in cadrul unui conflict armat cu caracter international, stiind ca ei va cauza mediului inconjurator daune extinse, de durata si grave, care ar fi vadit disproportionate in raport cu ansamblul avantajului militar concret si direct asteptat, se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 444: Utilizarea de mijloace interzise in operatiunile de lupta

Fapta persoanei care, in cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter international:

a)utilizeaza otrava sau arme cu substante otravitoare;

b)utilizeaza gaze asfixiante, toxice sau asimilate si orice lichide, materii sau procedee similare;

c)utilizeaza arme care cauzeaza suferinte fizice inutile

se pedepseste cu inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 445: Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul titlu se pedepseste.

TITLUL XIII: Dispozitii finale

Art. 446: Intrarea in vigoare

(1)Prezentul cod intra in vigoare la data care va fi stabilita in legea pentru punerea in aplicare a acestuia, cu exceptia dispozitiilor alin. (2) si alin. (3), care intra in vigoare la 4 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului cod.

(2)Legea nr. 301/2004 – Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, si Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

(3)In termen de 12 luni de la data publicarii prezentului cod in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea in aplicare a Codului penal.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata la data de 25 iunie 2009, in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 22 iunie 2009