DAUNE-INTERESE MORATORII

Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.

Executarea in natura a obligatiei, dar cu intarziere, nu exonereaza partea in culpa de plata daune-interese moratorii. De asemenea, daca debitorul nu-si indeplineste obligatiile nici chiar cu intarziere, el datoreaza cumulativ daune-interese compensatorii si daune-interese moratorii.