Header Logo

Codul rutier 2010: OUG 195/2002 actualizat septembrie 2010

Codul rutier 2010: OUG 195/2002 actualizat septembrie 2010. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 3 august 2006

Actualizata la data de : 1 septembrie 2010

Read More: OUG 195/2002 privind CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE

Codul muncii

  • Titlul I - Dispozitii generale

    Capitolul I - Domeniul de aplicare
Read More: CODUL MUNCII

Lege privind unele măsuri

pentru accelerarea soluţionării proceselor

 

Art. I. - Codul de procedură civilă se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, care va avea următorul cuprins:

 

 

Read More: LEGE PRIVIND ACCELERAREA SOLUTIONARII PROCESELOR

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007
Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:

  • OUG nr. 229/2008
  • OUG nr. 3/2009

OUG nr. 37/2009

Read More: LEGEA NR.188/1999 PRIVIND STATUTUL FUNCTIONARILOR PUBLICI

Despagubiri stabilite in sarcina partii contractante pentru intarzierea executarii obligatiilor asumate.

Read More: Daune-interese moratorii

Titlul PRELIMINAR - Despre legea civila **)
---------
**) Dispozitiile de punere in aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse in art. 8 din Legea nr. 71/2011.

Capitolul I - Dispozitii generale

Izvoarele dreptului civil Art. 1
(1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzantele si principiile generale ale dreptului.

(2) In cazurile neprevazute de lege se aplica uzantele, iar in lipsa acestora, dispozitiile legale privitoare la situatii asemanatoare,
iar cand nu exista asemenea dispozitii,
principiile generale ale dreptului.

Read More: NOUL COD CIVIL in vigoare din 01 octombrie 2011

TITLUL PRELIMINAR
Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil

CAPITOLUL I
Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

Read More: NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA

PARTEA I: PARTEA GENERALA

TITLUL I: Legea penala si limitele ei de aplicare

CAPITOLUL I: Principii generale

Art. 1: Legalitatea incriminarii

(1)Legea penala prevede faptele care constituie infractiuni.

(2)Nicio persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o fapta care nu era prevazuta de legea penala la data cand a fost savarsita.

Art. 2: Legalitatea sanctiunilor de drept penal

Read More: NOUL COD PENAL

Titlul I - Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale

Art. 1 - Normele de procedura penala si scopul acestora
(1) Normele de procedura penala reglementeaza desfasurarea procesului penal si a altor proceduri judiciare in legatura cu o cauza penala.
(2) Normele de procedura penala urmaresc asigurarea exercitarii eficiente a atributiilor organelor judiciare cu garantarea drepturilor partilor si ale celorlalti participanti in procesul penal astfel incat sa fie respectate prevederile Constitutiei, ale tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, ale celorlalte reglementari ale Uniunii Europene in materie procesual penala, precum si ale pactelor si tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte.

Read More: NOUL COD DE PROCEDURA PENALA

OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial nr. 392 din 29 iunie 2013

.

Art. 1

(1)Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.

Read More: OUG nr.80/2013
PARTEA GENERALA
Titlul I - REGULILE DE BAZA SI ACTIUNILE IN PROCESUL PENAL
Capitolul 1 - SCOPUL SI REGULILE DE BAZA ALE PROCESULUI PENAL


Art. 1 - Scopul procesului penal
Procesul penal are ca scop constatarea la timp si in mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nici o persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala.
Procesul penal trebuie sa contribuie la apararea ordinii de drept, la apararea persoanei, a drepturilor si libertatilor acesteia, la prevenirea infractiunilor, precum si la educarea cetatenilor in spiritul respectarii legilor.

Read More: CODUL DE PROCEDURA PENALA actualizat